A
Azerbaycan Türkiye ─░li┼Ykileri

Azerbaycan T├╝rkiye ─░li┼Ykileri

Azerbaycan Türkiye ─░li┼Ykileri

 Azerbaycan Türkiye ─░li┼Ykileri gittikçe kuvvetle┼Yiyor, Karde┼Y akraba ülkemiz Azerbaycan'a Devlet büyüklerimizde destek vermektedir.

Anla┼Ymaya göre:

Türkiye ile Azerbaycan'in Herhangi bir saldiri durumunda di─Yer ülkeyi askeri imkanlarla savunma anla┼Ymasi imzalami┼Y 16 A─Yustos 2010 tarihini ta┼Yiyan ve 10 yil yürürlükte kalacak olan anla┼Ymada 'Siyasi,güvenlik,ekonomik ve teknik i┼Y birli─Yi bölümleride bulunmaktadir. Bu anla┼Ymaya güvenen  E─Yitime destekte EuroStar Yurtdi┼Yi E─Yitim Merkezinden gelmi┼Ytir.Azerbaycan üniversitelerinden onay alan ve Tek Kayit Merkezinden  yararlanan ö─Yrenciler Azerbaycanda ö─Yrenciler e─Yitim almaktalardir. Sizlerde e─Yitime destek verin. Maddi olarak zorlanan yada okuyamayan ö─Yrenciye sahip cikalim bir ö─Yrencinin masraflarini kar┼Yilayin sizde katkida bulunun.

Burs veren/EuroStar/ö─Yrenci: aktarim ö─Yrenci ispat ö─Yrencidir. Katilimci deste─Yinizi bekliyoruz. 5 ki┼Yilik burs tip okuyacak kiz ö─Yrenciyedir. Bu durum üniversite yönetimi kararidir.

Bir programa yerle┼Ytirilen ö─Yrenciler Azerbaycan Tahsil Nazirli─Yi’nin Türkiye’ye tahsis etti─Yi burs kontenjanindan yararlanabilecektir. Burs kavrami, genellikle ö─Yrenim ücreti alinmamasi anlami ta┼Yimaktadir.

Azerbaycan Cumhuriyeti 12 Kasim 1995 tarihinde referandum yoluyla kabul edilmi┼Y olan Anayasa ile idare edilmektedir. Anayasa’ya göre; Azerbaycan Devleti demokratik, laik ve üniter bir Cumhuriyettir. Kuvvetler ayrili─Yi prensibi benimsenmi┼Ytir. Yasama yetkisi Milli Meclis’e, icra yetkisi Cumhurba┼Ykanina, yargi yetkisi de mahkemelere aittir. Cumhurba┼Ykani hem devletin hem de icranin ba┼Yidir ve “Ferman” adi verilen hukuki kararlar verme yetkisine sahiptir.

Büyük Ö─Yrenci Projesi Kapsaminda Türk Cumhuriyetleri ─░le Türk ve Akraba Topluluklarindan

Gelip Ülkemizde Ö─Yrenim hakki kazanan ö─Yrencilerimize 2010 yilinda verilen burs ödemeleri a┼Ya─Yida belirtilmi┼Ytir.

1.

Aylik Burs Tutari (Türkçe Lisan E─Yitimi ve Yüksekö─Yrenim ö─Yrencileri)

270

2.

Aylik Burs Tutari (Yüksek Lisans ö─Yrencileri)

340

 

Aylik Burs Tutari (Doktora ö─Yrencileri)

400

3.

Giyecek Yardimi (Türkçe Lisan E─Yitimi, Yüksekö─Yrenim, Lisansüstü ve Doktora
ö─Yrencileri nakten ve yilda bir defaya mahsus ödenecektir.)

160

4.

Kitap - Kirtasiye Yardimi (Türkçe Lisan E─Yitimi, Yüksekö─Yrenim, Lisansüstü ve Doktora
ö─Yrencileri nakten ve yilda bir defaya mahsus ödenecektir.

180

5.

─░kamet Tezkeresi (Yillik)

139

6.

Ö─Yrenci Katki Payi Bedeli (Millî E─Yitim Bakanli─Yi tarafindan  üniversitelere yilda
iki kez ödenir.)

90

7.

Tedavi Yardimi (TÖMER'e devam eden ö─Yrenciler için MEB bütçesinden, di─Yer ö─Yrenciler
için e─Yitim gördü─Yü kurum bütçesinden kar┼Yilanir.)

 

 

Yurtdi┼Yinda okuyan ö─Yrencilerimiz ba┼Yari bursunu okuduklari üniversitelerden alabilirler.

Madde 1. Tanimlar

1. yariyil : Bu yönergede*; Eylül, Ekim, Kasim ve Aralik aylarini kapsar.

2. yariyil : Bu yönergede; Mart, Nisan, Mayis, Haziran aylarini kapsar. TQDK : Azerbaycan Devlet Ö─Yrenci Kabul Komisyonu 

Madde 2. Haydar Aliyev Bursu Yariyil Üniversite birincisine bir sonraki yariyilda, Üniversite Yönetim Kurulu’nun belirleyece─Yi miktarda Haydar Aliyev Bursu verilir. 

Madde 3. Sosyal Aktivite Bursu Üniversite’nin düzenledi─Yi sosyal faaliyetlere aktif katilim gösteren ö─Yrencilere, Sa─Ylik, Kültür ve Spor Daire Ba┼Ykanli─Yi’nin teklifi ile Üniversite Yönetim Kurulu’nun belirleyece─Yi miktarda Sosyal Aktivite Bursu verilir.

Madde 4. Ba┼Yari Bursu 1. ve 2. yariyil hariç, yariyil sonu sinav sonuçlarina göre her bölüm birincisi ö─Yrenciye bir sonraki yariyil süresince Üniversite Yönetim Kurulu’nun belirleyece─Yi miktarda Ba┼Yari Bursu verilir.

Disiplin Cezasinin Ücretsiz E─Yitim Bursuna Etkisi

 a. Bir yillik uzakla┼Ytirma cezasi alan ve ücretsiz e─Yitim gören ö─Yrenciler, ceza aldi─Yi yili takip eden 2 (iki) sömestre için tam ücret öderler.

b. Bir sömestr uzakla┼Ytirma cezasi alan ve ücretsiz e─Yitim gören ö─Yrenciler takip eden 1 (bir) sömestre için yillik tam e─Yitim ücretinin %50’sini öderler.

c. Lisans Ö─Yrenci Disiplin Yönetmeli─Yinin 5. maddesinin “c” bendi ve iki defa “b” bendinden ceza alan ücretsiz e─Yitim gören ö─Yrenciler yillik tam e─Yitim harcinin %25’ni öderler.

Disiplin Cezasinin Ücretli E─Yitim Bursuna Etkisi

a. Disiplin yönetmeli─Yinin “c” bendine göre bir yillik uzakla┼Ytirma cezasi alan ve ücretli e─Yitim gören ö─Yrenciler uzakla┼Ytirildiklari yil için indirim hakkini kaybeder ve ceza aldi─Yi yili takip eden 2 (iki) sömestre için tam ücret öderler.

b. Disiplin Yönetmeli─Yinin “c” bendi ve “b” bendinden iki defa ceza alan ve ücretli e─Yitim gören ö─Yrenciler indirim hakkini bir dönem kaybeder ve ceza aldi─Yi sömestr için tam ücret öderler.

Disiplin cezasinin Haydar Aliyev bursu, sosyal aktivite ve ba┼Yari burslarina etkisi

a. Ö─Yrenci Disiplin Yönetmeli─Yinin “b” bendinden iki defa ve “c”, “ç”, “d” bentlerinden ceza almi┼Y ö─Yrenci e─Yitim süresince bu burslardan faydalanamaz. 

Burs Süresi Burslar, Üniversite Yönetim Kurulu’nun ayri bir karar almamasi durumunda bir yariyil için verilir.

Burs ve ─░ndirim Sinirlamasi Ö─Yrenci, Sosyal Aktivite Bursu ile Ücretsiz Ö─Yrenim ve Özel Ö─Yrenim Bursu hariç, burs ve indirimlerin yalniz birinden yararlanir. 

YÜRÜRLÜK Madde  Bu yönerge, Senato’da kabul tarihinden itibaren yürürlü─Ye girer.

Bu yönergenin hükümleri, Rektör tarafindan yürütülür. * Bu yönerge, 11.02.2004 tarih ve 2004/01.02 sayili Senato karariyla kabul edilmi┼Ytir.

T.C. Hükümeti Burslusu Ö─Yrenciler

Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Akraba Topluluklarindan Gelen Ö─Yrenciler

Türkiye Cumhuriyeti, Sovyetler Birli─Yindeki geli┼Ymelere paralel olarak, ba─Yimsizliklarini ilan eden Cumhuriyetlerle, özerk yönetime kavu┼Yan topluluklara e─Yitim-ö─Yretim alaninda destek olmak ihtiyaci olan elemanlari yeti┼Ytirmek, unutulmu┼Y olan ortak de─Yerlerimizi yenileyerek kayna┼Ymayi sa─Ylamak amaciyla 1992-93 e─Yitim-ö─Yretim yilindan bu yana Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarindan seçti─Yi ö─Yrencilere devlet bursu tahsis ederek ülkemiz üniversitelerinde yüksek ö─Yrenim imkani sa─Ylanmaktadir. 

Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda Ya┼Yayan Türk ve Akraba Topluluklarindan Türkiye'de e─Yitim-ö─Yretimlerini sürdürmek üzere gelen ö─Yrencilerin i┼Ylemleri ile me┼Ygul olmak üzere 3 Yüksekö─Yretim Kurulu Üyesinden olu┼Yan bir komisyon kurulmu┼Ytur. Ayrica, söz konusu ö─Yrencilerin seçme, yerle┼Ytirme ve di─Yer i┼Ylemleri Yüksekö─Yretim Kurulu'nda Burslu Ö─Yrenciler Merkezi tarafindan yürütülmektedir.

Burslu Ö─Yrenciler Merkezi'nin adres, telefon ve e-mail'i a┼Ya─Yida belirtilmi┼Ytir.

Adres: Yüksekö─Yretim Kurulu Ba┼Ykanli─Yi Burslu Ö─Yrenciler Merkezi Bilkent/ANKARA

Telefon: (312) 298 71 21-33

email: bom@yok.gov.tr 

─░kili Kültürel Anla┼Ymalar Çerçevesinde Gelen Di─Yer Ö─Yrenciler

Kültür anla┼Ymalari, kültürel de─Yi┼Yim programlari ve iyi niyet çerçevesinde hükümetimizce yabanci hükümetlerle yapilan anla┼Ymalar sonucu kar┼Yilikli kontenjanlar belirlenmekte olup ; 109 ülke ö─Yrencisine burs verilmektedir. Burslar 2922 sayili kanun çerçevesinde verilmektedir.

Burslar ilgili hükümet emrine verildi─Yinde adaylarin kendi hükümetlerinin yetkili makamlarina müracatlari gerekmektedir. Adaylar, Di┼Y temsilcili─Yimizden bir üyeninde katilaca─Yi bir Karma Komisyon tarafindan seçilmektedir.

Aday ülkemizde bulunmakta iseler büyükelçiliklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.
Yüksekö─Yretim ve doktora burslari ba┼Yarili ö─Yrenimleri süresince ; ara┼Ytirma burslari 8 aylik süre ile verilmektedir.

Adaylarin uygun görülen Yüksekö─Yretim adaylarinin, ülkemizde bir yil Türkiye Türkçesi ö─Yrenimi gördükten sonra yüksekö─Yretim kurumlari belirlenmektedir.

─░kili Kültür programlari ve kültür antla┼Ymalari çerçevesinde burs alacak adaylar ile ilgili i┼Ylemler Milli E─Yitim