Azerbaycan Bak├╝ Devlet ├oniversitesi

Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi

Baku Devlet Üniversitesi Azerbaycan’in e─Yitim kurumlarinda bir lider konumdadir. Azerbaycan Baku Devlet Üniversitesizengin bir tarih ve bugün bir Azerbaycan Cumhuriyetinin en ünlü bilim ve e─Yitim merkezlerinden biri olarak bilinmektedir.Üniversite dü┼Yünce ve ulusal dü┼Yünce merkezi olmu┼Ytur. Azerbaycan'in ünlü politikacisi, Haydar Aliyev ve taninmi┼Y bilim adamlari, aydinlar binlerce ve seçkin diplomatlarin bu üniversiteden mezun edilmi┼Ytir. Milli lider Haydar Aliyev'in 13 Haziran 2000 tarihli kararnamesine göre, özerklik statüsü verilmi┼Y ve kendi tüzü─Yünde temelinde faaliyete uygulamaya ba┼Ylami┼Ytir. 
Bugün Baku Devlet Üniversitesi ö─Yrencilerinin 55 lisans ve 153 yüksek lisans derecesi ile 16 ana dal sunuyor. Her yil binlerce genç, Bakû Devlet Üniversitesini seçmektedir. Ö─Yrencilerine Sa─Ylami┼Y oldu─Yu imkanlar bakimindan laboratuarlar, bakim odalari ve gerekli malzeme ve tüm imkanlarini sergilemektedirÜniversitenin temel amaci profesyonel özgür ve yaratici demokratik de─Yerlere dayali uzmanlar yeti┼Ytirmektir. E─Yitim teknolojilerine dayali 10 dil odasi ö─Yrencilerin kullanimi için kütüphanesi ve 12 okuma odasi, 5 abonelik bölümler sistematik Ö─Yrenciler ve ö─Yretmenler için 15 bin den fazla hizmet be┼Y milyon kitap bulunmaktadir. E─Yitim üniversitesin de sa─Ylikli ve güçlü bir gençlik yeti┼Ytirmek içinde, görkemli spor ve sa─Ylik kompleksi in┼Ya ederek yer almaktadir. Ayni zamanda Üniversitesi 37 bilimsel ara┼Ytirma ve fiziksel ö─Yretim laboratuarlari merkezinde de insani alanlarda Bilimsel Ara┼Ytirma Enstitüsü Uygulamali Matematik ve Scinetific Ara┼Ytirma Enstitüsü Phesics Sorunlari 200'den fazla çali┼Yani bulunmaktadir. Burada da Azeri dilin ayrintilari gibi disiplinleri dü┼Yünülmektedir.Azerbaycan’in Tarihi ve edebiyatigenetiknanoteknoloji, Nanomalzemelerin ve di─Yer geni┼Y spektrumlu alanlarin olu┼Ymasi sa─Ylanmaktadir. 
Uluslararasi ─░li┼Ykiler Üniversitesi BSU gibi yetkili kurum ve Ortaklik Avrasya, eski SSCB üniversitelerin kurumlarin üyesidir. Hazar Denizi Devletleri Derne─Yi, Karadeniz Türkiye Derne─Yi, Avrupa Üniversiteler Derne─Yi ve Üniversitelerin 2002–2004 BSU yilinda çok ba┼Yarili Derne─Yi Karadeniz ülkelerinin Üniversiteleri arasinda yer almaktadir. Bunun yani sira, üniversite bilimsel ve teknik i┼Ybirli─Yi konusunda ikili anla┼Ymalar vardir. Ö─Yrenciler-ö─Yretmen de─Yi┼Yim programlarinda ERASMUS ile Moskova Devlet Üniversitesi Lomonosov's, Orta Eeast Teknik Üniversitesi, Nice-Sofya zit Üniversitesi, Indiana Üniversitesi, Kiev Ulusal Üniversitesi, Viyana Üniversitesi ve di─Yer üniversite ve

derneklerle i┼Y birli─Yi içerisindedir.

Azerbaycan Devlet Üniversitesi Yüksek lisans ve doktora ö─Yrencileri için son ba┼Yvuru tarihi (yine yüksek lisans ve doktora?) her yil ┼×ubat ayi itibari ile belgelerin teslimi ile gercekle┼Yecek bu durum  üniversitemizde sunulacak programlara en az 3 tercih  dilekcesi ile ba┼Yvurmalarini bunun sonuçlarini 3 ve 6 ayda  alabilmektedirler. ┼Yubat ayi ba┼Yvuranlar e─Yitime 9.da üniversite e─Yitimine alinirlar.

üniversitenin ┼×ubat ayi itibari ile ba┼Yvuranlarimiz  9. ayda üniversite e─Yitimine alinirlar.
E─Yitim dili: Azeri ve Rusça
Hazirlik e─Yitimi: Üniversite bünyesinde verilmektedir ve ücreti 900 ABD Dolaridir.
Yurt ─░mkâni: Üniversitede yurt imkâni yoktur.
Baku Devlet Üniversitesi, dört fakülte Bulunmaktadir.  Tarih ve filoloji ile faaliyete ba┼Ylayan fizik Matematik, Hukuk,
Üniversitede uzmanlara sahip 55 lisans ve 153 yüksek lisans ile 16 fakülte bulunmaktadir.

Mekani─Yi - Matematik Fakülte
1.   Yüksek matematik 
2.   Diferansiyel ve entegral denklemler 
3.   Matematiksel analiz 
4.   Teori fonksiyonlari ve fonksiyonel analiz 
5.   Hesaplamali matematik 
6.   Matematik ve ö─Yretim kendi yöntemleri 
7.   Cebir ve geometri 
8.   Yönetim teorisi yöntemleri Matematiksel 
9.   Teorik Mekanik ve Kati ortamlar mekani─Yi 
Sibernetik Uygulamali Matematik ve Fakültesi
1.   Uygulamali Matematik Bölümü. 
2.   Matematiksel Fizik Denklemler bölümü 
3.   Programlama teknolojileri departmani Bilgi. 
4.   Matematiksel Sibernetik Bölümü, 
5.   Optimal Kontrol ve bölümü Optimizasyonu 
6.   Matematiksel Modelleme ve bölümü Yöneylem Ara┼Ytirmasi 
7.   Matematik Olasilik bölümünün Teorisi istatistikleri 
8.   Matematiksel ─░ktisat Bölümü ve sistemlerin ekolojik Modelleme Ekonomisi
9.   Uygulamali yöntemleri Matematik Bölümü Analiz 
10.   Ekonomik Bölümü Bilgi 
11.   Enformasyon Bilimi Bölümü
Fizik Fakültesi
1.   Genel Fizik 
2.   Optik ve Molekül Fizi─Yi 
3.   Maddenin Yapisi 
4.   Yariiletkenler Fizi─Yi 
5.   Kati hal Fizi─Yi 
6.   Teorik Fizik 
7.   NanoMalzemeler Fizik Kimya 
8.   Astrofizik 
9.   Fiziksel Elektronik
Kimya Fakültesi 
1.   Genel ve inorganik kimya 
2.   Organik kimya 
3.   Fiziksel ve kolloid kimyasi 
4.   Analitik kimya 
5.   Petrol kimya ve kimya teknolojisi 
6.   Yüksek moleküler bile┼Yikler kimyasi 
7.   Kimyasi Metodoloji Ö─Yretim 
8.   Ekolojik kimya
Biyoloji Fakültesi 
1.   Zooloji Bölümü omurgasizlar 
2.   Biyokimya ve biyoteknoloji bölüm 
3.   ─░nsan ve hayvan fizyolojisi bölüm 
4.   Botanik Bölümü 
5.   Toprak bilimi 
6.   Mikrobiyoloji Bölümü 
7.   Bitki fizyolojisi bölüm 
8.   Genetik ve Darwinizm bölüm 
9.   Omurgali zooloji ve biyoekolojisi bölüm 
10.   Biyofizik ve moleküler biyoloji bölümü 
11.   Biyoloji 
12.   Biyokimya 
13.   Toprak Bilimi 
14.   Daire toprak arazi yönetimi 
Arazi yönetimi ve zemin inceleme a┼Yamada ana a┼Ya─Yidaki özel profesyonel olarak hazirlanmi┼Ytir: 
1.   Botanik 
2.   Mantarbilim 
3.   Omurgasiz zooloji 
4.   Entomoloji 
5.   Mikrobiyoloji 
6.   Fizyoloji Hayvanlar ─░nsanlar 
7.   Fizyoloji bitkilerin 
8.   Biyokimya 
9.   Balik bilimi 
10.   Genetik ve seçim 
11.   Biyofizik 
12.   Moleküler biyoloji 
13.   Vertebral zooloji 
14.   Ekoloji 
15.   Yer Ekoloji 
Co─Yrafya Fakültesi
1.   Fiziki co─Yrafya 
2.   Ekonomik ve sosyal co─Yrafya 
3.   Co─Yrafya turizm yabanci ülke ve 
4.   Hidrometeoroloji 
5.   Jeodezi ve haritacilik 
6.   Koruma çevre 
7.   Azerbaycan co─Yrafyasi 
Jeoloji Fakültesi
1.   Mineraller 
2.   Jeoloji
3.   Jeoloji Tarihi 
4.   Paleontoloji ve jeoloji 
5.   Kristal mineralojisi ve jeokimyasi 
6.   Fizik, Sismoloji ve yer bilimleri  
7.   Jeoloji Hidrojeoloji Mühendisli─Yi
Filoloji Fakültesi  
1.   Azerbaycan Dil Bilimi  
2.   Azerbaycan Klasik Dil Bilimi  
3.   Azerbaycan Modern Edebiyati  
4.   Azerbaycan Halk Edebiyati  
5.   Türkoloji  
6.   Azeri Dil E─Yitimi Yöntemleri  
7.   Genel Dil Bilimi  
8.   Dünya Edebiyatinin  
9.   Türk Halklarinin Edebiyati 
10.   Rus Dil Bilimi  
11.   Rus Edebiyati Klasikleri 
12.   Rus Edebiyati 
13.   Rus Dili ─░nsani Bilimler  
14.   Rusça Dili   
15.   ─░ngiliz Dili  
16.   Fransizca Almanca Dili   
Tarih Fakültesi
1.   Etnografi Arkeoloji Bölümü 
2.   Afrika Asya ülkeleri Tarihi  
3.   ─░nsani  Azerbaycan Tarihi 
4.   Azerbaycan Tarihi  ve Çali┼Ymalari 
5.   Azerbaycan Tarihi 
6.   Modern Amerika Avrupa Tarihi ülkeleri 
7.   Ortaça─Y ve Bölümü Eskiça─Y Tarihi 
8.   Slav Ülkelerinin tarihi  
9.   Kafkas Milletleri ve Türk Tarihi Bölümü 
10.   Tarih Fakültesi IISE Bölümü
Hukuk Fakültesi Uluslararasi ─░li┼Ykiler ve Uluslararasi 
─░ngilizce, Fransizca, Farsça, Arapça ve Almanca dilleri ile e─Yitim sunulmaktadir.
11.   Bölüm yönetimi, uluslararasi ekonomik ili┼Ykiler ve 
12.   Bölümü ili┼Ykilerin uluslararasi 
13.   Hukuk Fakültesi Uluslararasi Kamu 
14.   Hukuk Fakültesi Uluslararasi Özel Hukuk ve Avrupa 
15.   Bölümü Diplomasi ve modern entegrasyon süreçlerine 
16.   ─░┼Yletme Bölümü Gümrük i┼Y ve 
17.   Bölümü dil yabanci
Hukuk Fakültesi 
1.   Ceza Hukuku   
2.   Ceza     Süreci
3.   Medeni Hukuk  
4.   Ekoloji
5.   Hukuk
6.   Suç ve Yasal Uzmanlik 
7.   Devlet hukuku 
Gazetecilik Fakültesi
1.   Uluslar arasi Gazetecilik   
2.   Gazetecilik Teorisi ve Denemeleri
3.   Gazetecilik ve Basin Tarihi, ideolojik Yöntemleri
4.   Gazetecilik Radyo ve Televizyon 
Fakültesi Bilgi Kütüphanesi Bilim 
1.   Tarih 
2.   Azerbaycan 
3.   Rus tarihi
4.   Kütüphaneci- bibliyograf 
5.   Yayincilik ve düzenleme
Ara┼Ytirmalari Oriental Fakültesi
1.   Arapça Bölümü 
2.   ─░ran Bölümü 
3.   Filoloji Türk Bölümü 
4.   Edebiyat ve bölüm Uzak Do─Yu dilleri 
─░lahiyat Fakültes
Ahlak e─Yitim göre için, ─░slam Kuran plani gibi konular olarak Arapça, Kutsal, ilkeleri ─░slam temel ─░slam öyküsü, yorum temelleri, Müslüman haklari temelleri, ─░slam haklari Yorum temel ilkeleri Hadis, Kur'an türleri okuyan, dini felsefesi, dogmatik teoloji, ─░slam ülkelerinin co─Yrafyasi, dini tarih, lojistik, e─Yitim, 'felsefesinin ─░slam, safsata, din psikolojisi, ─░slami konularin dini sosyoloji, yöntem pedagoglari, tarihin ─░slam kültürü, beden e─Yitimi tarihinin Azerbaycan, ─░ngilizce, Farsça, Türkçe, Arapça genel dilbilim, dini müzik, tip e─Yitimi, ö─Yretim üyeleri bulunmaktadir.
1.   ─░lahiyat ─░slam dini
2.   ─░slam Tarihi 
Psikoloji Bölümü Sosyal Bilimler ve Fakültesi
Dilbilim Bölümü 1995 kurulmu┼Ytur. Arapça, ─░ngilizce, Farsça ve Türkçe dillerinde uzman yeti┼Ytirilmektedir. Akademik toplam 6699 uzman yeti┼Ymi┼Ytir.
1.   Siyaset Bilimi ve Sosyoloji  
2.   Ekonomi 
3.   Sosyoloji 
4.   Felsefe Tarihi 
5.   ─░nsan felsefeleri  
6.   Felsefe 
7.   Pedagoji 
8.   Psikoloji 
9.   Cinsiyet ve Uygulamali Psikoloji   
10.   Ekonomi Teorisi 
11.   Sosyal ve E─Yitim Psikolojisi 
Enstitüsüler
Enstitüsü Sorunlari Fiziksel
1.   Teorik Fizik 
2.   Yariiletken Fizi─Yi 
3.   Yüksek Enerji Fizi─Yi 
4.   Fizik ve biyolojik sistemlerin
Enstitüsü Matematik Uygulamali
1.   Tanima i┼Yleme görüntüleri ve Bilgi 
2.   Matematiksel modelleme ve Otomatikle┼Ytirilmi┼Y sistemler 
3.   Sistemin matematiksel problemleri analiz 
4.   Ters problemler ve do─Yrusal olmayan denklem 
5.   Bilgi ve Bilgisayar Sistemleri 
6.   Ekonomik sistemlerin matematiksel modellenmesi

E├É─░T─░M BÖLÜMÜ E├É─░T─░M BÖLÜMÜ

1

Lisans sahne girme

900 $

2

Yüksek lisans ve lisansüstü

 1 dönem (4 ay)

600 $

2. Dönem (yillik)

900 $

ON L─░SANS ETAP

I. Full-time ders

1

Uluslararasi ─░li┼Ykiler ve Uluslararasi Hukuk Fakültesi

1000 $

2

Hukuk Fakültesi

1000 $

3

Oryantal çali┼Ymalari, Gazetecilik, Sosyal Bilimler ve Psikoloji, Uygulamali Matematik ve Sibernetik Fakültesi ve Tarih.

800 $

4

Mekanik Fakültesi Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Jeoloji, Co─Yrafya, Filoloji, Kütüphane ve Bilgi Bilim ve ─░lahiyat

700 $

II.Yazi┼Ymalar tarafindan Ö─Yrenim Yazi┼Ymalar tarafindan Ö─Yrenim

Uluslararasi ─░li┼Ykiler ve Uluslararasi Hukuk, Oriental Studies, Gazetecilik, Sosyal Bilimler ve Psikoloji, Uygulamali Matematik ve Sibernetik, Tarih, Hukuk, Mekanik-Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Jeoloji, Co─Yrafya, Filoloji, Kütüphane ve Bilgi Bilim ve ─░lahiyat Fakültesi.

700 $

MASTER

I. Full-time ders

1

Hukuk, Uluslararasi ─░li┼Ykiler ve Uluslararasi Hukuk Fakültesi

1.500 $

2

Oryantal çali┼Ymalari, Gazetecilik, Sosyal Bilimler ve Psikoloji, Uygulamali Matematik ve Sibernetik, Tarih, Mekanik-Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Jeoloji, Co─Yrafya, Filoloji, Kütüphane ve Bilgi Bilim ve ─░lahiyat Fakültesi.

1.200 $

II.Yazi┼Ymalar tarafindan Ö─Yrenim

1

Hukuk, Uluslararasi ─░li┼Ykiler ve Uluslararasi Hukuk Fakültesi

1000 $

2

Oryantal çali┼Ymalari, Gazetecilik, Sosyal Bilimler ve Psikoloji, Uygulamali Matematik ve Sibernetik, Tarih, Mekanik-Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Jeoloji, Co─Yrafya, Filoloji, Kütüphane ve Bilgi Bilim ve ─░lahiyat Fakültesi

1000 $

lisansüstü

1

Full-time Ö─Yrenim

1.600 $

2

Yazi┼Ymalar tarafindan Ö─Yrenim

1.200 $

DOKTORA

1

Full-time Ö─Yrenim

1800 $

2

Yazi┼Ymalar tarafindan Ö─Yrenim

1.500 $

DERECE ─░Ç─░N

Uluslararasi ─░li┼Ykiler ve Uluslararasi Hukuk, Oriental Studies, Gazetecilik, Sosyal Bilimler ve Psikoloji, Uygulamali Matematik ve Sibernetik, Tarih, Hukuk, Mekanik-Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Jeoloji, Co─Yrafya, Filoloji, Kütüphane ve Bilgi Bilim ve ─░lahiyat Fakültesi.

1000 $

Staj

Uluslararasi ─░li┼Ykiler ve Uluslararasi Hukuk, Oriental Studies, Gazetecilik, Sosyal Bilimler ve Psikoloji, Uygulamali Matematik ve Sibernetik, Tarih, Hukuk, Mekanik-Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Jeoloji, Co─Yrafya, Filoloji, Kütüphane ve Bilgi Bilim ve ─░lahiyat Fakültesi.

700 $