Azerbaycan (Ulusal) Milli ilimler Akademisi

Azerbaycan (Ulusal) Milli ilimler Akademisi

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Azerbaycan’da 1935 Yilinda Ekonomi ve Co─Yrafya, üzerine Azerbaycan SSC Bakanlar Kurulu ile 14 Nisan 1958-tarihli 243 sayi ile Azerbaycan Bilimler Akademisi karari ile altinda kurulan 1945 kurulmu┼Ytur. 5 enstitü Bölümü çali┼Ymalari 1 profesör, 1 doktor, 13 aday) çali┼Yti dahil 54 ki┼Yi görev almaktadir.

Enstitüde 156 çali┼Yani bulunmaktadir. Ulusal Bilimler Akademisi'nin 2 ki┼Yi Muhabir Üyesi 14 aday 35 ki┼Yilik doktor aktif üyesi bulunmaktadir. Enstitü, 1 ki┼Yi onur ödülü, ─░ki ki┼Yi onur bilim adami ödülü, 1 Ekonomist onursal büyük ödül sahibi olmu┼Ytur. 61 ve 641 yüksek lisans tezi savunmasi doktora ö─Yrencisi 1500 den fazla  mezun olmu┼Ytur. Monografiler ve Kütüphanesi 250 bilimsel raporlar, kitaplar, yazili direktif kurulu┼Ylari devlet ve hükümet Kurumlari tarafindan de─Yerlendirilen milli bilimler akademisi e─Yitim alaninda UNESCO tarafindan onaylanmi┼Ytir. Türk ö─Yrencileri kabul eden üniversite çe┼Yitli olanaklari ö─Yrenciye sunmaktadir. ─░ngilizce Rusça, Azerice e─Yitim dili ile çe┼Yitli ara┼Ytirmacilar ve uzmanlar yeti┼Ytirmektedir.

E─Yitim dilleri

1. Dil bilimleri Azerice, Rusça

2. Fizik-teknik Azerice, Rusça

3. Biyoloji Azerice, Rusça

4 Tarih, Felsefe ve Hukuk Azerice, Rusça

5. ─░ktisat Azerice, Rusça

6. ─░nsan Bilimleri Azerice, Rusça

7. Jeoloji Azerice, Rusça

8 Fizik Azerice Rusça ve ─░ngilizce

9. Matematik ve Mekanik Azerice, Rusça ve ─░ngilizce

10. Astronomi Azerice, Rusça ─░ngilizce

Enstitüde 11 bölüm bulunmaktadir.

Ekonomik dü┼Yünce ve ara┼Ytirma Siyaset-Ekonomi Tarihi

Tarim ─░li┼Ykileri

Di┼Y ekonomik ili┼Ykiler

Demografi ve Nüfus Sosyo-Ekonomik Sorunlar

Sanayi politikasi ve yatirim sorunlari

Karma┼Yik problemleri bölgelerin "Sosyo-ekonomik kalkinma

Milli Sorunlari giri┼Yimcili─Yin geli┼Yimi

Finansal ve vergi sorunlari

Stratejik siyasal-ekonomik ara┼Ytirma

Endüstriyel Ekonomi

Ulusal ekonomi ve Bölgesel kalkinma

Matematik ve Teknik Bilimler 
Fizik Enstitüsü
Sibernetik Enstitüsü 
Matematik ve Mekanik Enstitüsü
Radyasyon Sorunlari Enstitüsü
Bilgi Teknolojisi Enstitüsü
Sibernetik -Özel Tasarim Bürosu 
 Yer Bilimleri 
Jeoloji Enstitüsü
Co─Yrafya Enstitüsü
─░nsan ve Toplum Bilimleri 
Tarih Enstitüsü
Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü
─░┼Yletme Enstitüsü
Felsefe, Sosyoloji ve Hukuk Enstitüsü 
─░nsan Haklari Bilimsel Ara┼Ytirma Enstitüsü 
Edebiyat Enstitüsü
Dilbilim Enstitüsü
Elyazmalari Enstitüsü 
Sanat ve Mimarlik Enstitüsü
Folklor Enstitüsü 
Azerbaycan Tarihi 
Azerbaycan Edebiyati 
Müze Enstitüsü

Biyoloji Bölümü

Biyoloji
Botanik 
Zooloji 
Genetik Enstitüsü 
Fizyoloji 
Toprak Bilimi 
Enstitüsü Mikrobiyoloji 
Botanik ve bahçe tasarimi 
Kimya Bilimleri 
Petrol Agro-Kimyasal Enstitüsü
Kimya Enstitüsü
Polimer Malzemeler Enstitüsü
Petrokimya Prosesleri Deneysel Tesisi 
Mineral ─░┼Yleme Hammadde Stok Özel Tasarim-Teknoloji Bürosu 
Özel Tasarim-Teknoloji Bürosu reaktiflerin 
"Katki" Bureau Özel Teknoloji Kimya Deneysel Üretimi 
Kimya Bilimleri 
Baki E─Ylence Merkezi Enstitüsü Petrokimya 
Bölümü Yer Bilimleri 
─░nsan ve Toplum Bilimleri 
Arkeoloji Enstitüsü ve Etnografya 
Enstitüsü ─░┼Yletme