Azerbaycan ├-zel Hazar ├oniversitesi

Azerbaycan ├-zel Hazar ├oniversitesi

British Council onayli ça─Yda┼Y Bir Üniversitedir.

Hazar Üniversitesi 1991 yilinda e─Yitime ba┼Ylami┼Y bir özel üniversitedir. Azerbaycan’in ilk özel üniversitesi olmanin yani sira, ayni zamanda Azerbaycan'da ─░ngilizce e─Yitim yapan ilk üniversitedir. Üniversitede önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora e─Yitimi verilmektedir. Amerikan kredi sisteminin kullanildi─Yi üniversite, Azerbaycan’in Bolonya sistemine katilmasina ve Bologna prensiplerinin Azerbaycan Üniversiteleri’nde anla┼Yilarak uygulanmasina katkida bulunmu┼Ytur. 180 Amerika Kredi Sisteminin sisteminin kullandi─Yi ilk ve tek tip ve tek üniversite Ayrica, Amerika ve Asya gibi birçok ülkelerin önde gelen üniversiteleriyle ö─Yrenci transfer sistemini ERASMUS uygulamaktadir.

─░ngilizce e─Yitim yapan üniversitedir. Amerikan kredi sisteminin kullanildi─Yi sisteminin kullanmaktadir.

2 Üniversitemiz 7 fakülte Buna ba─Yli 33 bölüm, 2 Enstitüsü, 9 Bilimsel ve Kültürel Merkezi ve Enstitüsü, 9 Bilimsel ve Kültürel Merkezi ve Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde ve Yazma Bilmeyenler için e─Yitim verilmektedir. 2000 ö─Yrenci bulunmaktadir

Mesleki e─Yitim programlari sunulmaktadir.

Neftcilar Kampüs

Downtown Kampüsü

Alatava Kampüs .

Türkçe ─░ngilizce E─Yitim YÖK denkli─Yi bulunmaktadir. Üniversite 13.12.08 tarihinde T.C.YÖK'e gerekli ba┼Yvurulari yapmi┼Ytir. Üniversitenin bazi birimleri T.C. Yüksek Ö─Yretim Kurulu’nun 07.05.2009 tarihli 15 sayili Yürütme Kurulu Karariyla taninmi┼Y, di─Yer birimlerin taninma i┼Ylemleri ise halen devam etmektedir.

Hazr Üniversitesi Bakü’nün de─Yi┼Yik yerlerinde Mühendislik ve Tip klinik ve uygulama alanlari di┼Yinda 5 kampusü, e─Yitim binasi, yakla┼Yik 18.000 m2 alani kapsamaktadir. Bunlarin yani sira, 7000 m2 ‘lik alan ö─Yrenci yurtlari, misafirhane, lojman, anaokulu ve spor tesisleri için ayrilmi┼Y durumdadir. Bütün e─Yitim binalarinda modern, internet ba─Ylantili bilgisayar laboratuarlari bulunmaktadir. Üniversitemizde Azerbaycan kültürü derslerinde kullanilmak üzere Hali Müzesi ve Atölyesi, Kuyumculuk Müzesi ve Atölyesi, Milli Giyim Müzesi mevcuttur. Ayrica üniversitede Hukuk Fakültesi ö─Yrencilerinin kullaniminda olan “Mahkeme Salonu” odasi bulunmaktadir. Üniversitenin kendi yayinevi (Khazar University Press) matbaasi, ara┼Ytirma dergileri vs. yayin organlari vardir. Üniversite yayinlari arasinda dünya dillerinden tercümeler, ders kitaplari, monografiler, dergiler, konferans bildirileri vs. bulunmaktadir. Üniversitemizin ça─Yda┼Y ve zengin kütüphanesi vardir. Yakla┼Yik 140 bin kitaptan olu┼Yan yayinlardan, 125 318 adedi 1990’dan sonraki yayinlardir. Kütüphanede elekton katolog, EBSCO, Depository Dünya Bankasi ve Asya ─░nki┼Yaf Bankasi, Uluslararasi projeler ve Azerbaycan’da ilk elektronik ar┼Yiv bulunmaktadir. Modern binalarda Akademik faaliyetler için gerekli derslik, laboratuvar bulunmaktadir.

Hazar Üniversitesinin Dünyanin çok çe┼Yitli ülkelerinden gelen ö─Yrencilerle üniversitemiz farkli kültürlere ev sahipli─Yi yaparak etkile┼Yimlerin ya┼Yandi─Yi uluslararasi bir konuma sahiptir. Ö─Yrenciler üniversitemizin çe┼Yitli bölümlerinde Lisans, Yüksek lisans ve doktora ö─Yrenimi görmekteler

Hazar Üniversitesinin kurulmasi hakkindaki ilk karar 20.12.1990 tarihinde Azerbaycan Respublikasi Bakanlar Kurulu (K-N.286) tarafindan alinmi┼Ytir. 18.03.1991’de Bakanlar Kurulu’nun 41 sayili karariyla üniversite Azerbaycan’in yabanci dil bilen uzman eleman (─░ngilizce) ihtiyacini kar┼Yilamak üzere yetkilendirilmi┼Ytir. 10.04.1993’te Azerbaycan E─Yitim Bakanli─Yi yaninda “Devlet Yüksek Uzman Komisyonu”nun (DAEK) 9/1 sayili karariyla Azerbaycan’in ilk özel yüksek ö─Yretim kurumu statüsünü kazanmi┼Y ve Denetim Kurulu’nun dan geçmi┼Ytir. 04.03.1995 yilinda Azerbaycan E─Yitim Bakanli─Yi yaninda “Devlet Yüksek Uzman Komisyonu”nun (DAEK) 41 sayili karariyla tekrar Denetim Kurulu’nun dan geçmi┼Ytir. Hazar Üniversitesine, Bakanlar Kurulunun 13.02.1997 tarih 15 sayili karari ve E─Yitim Bakanli─Yinin 19.06.1997 tarih 420 sayili karariyla Yüksek Lisans Programinda e─Yitim/ö─Yretim yapma ve uzman yeti┼Ytirme yetkisi verilmi┼Ytir. 24.09.1999 tarih Üniversite Yönetim Kurulu ve Senatosu tarafindan ilgili Anabilim Dallarinda Doktora (Ph.D) Programinin açilmasi karari alinmi┼Ytir. 10 Temmuz 2002 tarihinde E─Yitim Bakanli─Yi tarafindan Hazar Üniversitesine AB N 019019 serisiyle “Bütün alanlarda eleman ve uzman yeti┼Ytirme” yetkisi verilmi┼Ytir. 2004 yilinda Hazar Üniversitesi uluslararasi “ British Petroleum Exploration” kurumunun “Distance Learning Methods” ve “University- Industry Relations” projeleri üzere di┼Y denetimden geçmi┼Y bu denetimle ba┼Yarisini bir kez daha kanitlami┼Ytir. Ayrica, Nisan 2006 tarihinde Hazar Üniversitesi Salzburg Seminar “Visiting Advisors Program” tarafindan yürütülen “Academic stucture and Governance” ve “Üniversity Administration and Finance” programlarinin di┼Y denetimlerinden geçmi┼Y ve Denetim Kurulunca takdir edilmi┼Ytir. Azerbaycan`da ki özel Hazar Üniversitesi, Azerbaycan`da ki Özel üniversiteler arasinda en modern ve ─░ngilizce Üniversiteler arasinda en modern ve etimolojisi kaynaklarla zengin kaynaklarla zengin kütüphaneye sahip tek üniversitedir. Üniversitemizin ça─Yda┼Y ve zengin kütüphanesinde genel okuma salonunun yani kütüphanesinde ders çali┼Ymasi ve ara┼Ytirma yapmasina yönelik özel çali┼Yma mevcuttur. Üniversite ö─Yrencileri dünyanin farkli bölgelerinde yayinlanan 4450 ?k?demik ve 3600`den fazla ekonomi dergilerini takip edebilmektedirler. Üniversitemizde Sosyal ve kültürel ya┼Yami renklendiren 30`a yakin ö─Yrenci kulübü ve renklendiren 30 `a Yakin ö─Yrenci kulübü ve "Talebe Meclis”i ö─Yrencilerimizin bo┼Y zamanlarini daha iyi de─Yerlendirmelerini ve yeni arkada┼Y ortamlari olu┼Yturmalarini sa─Ylar. Üniversitemizin sa─Ylik kontrol merkezinde ücretsiz sa─Ylik hizmeti sa─Ylanmaktadir.  Üniversitemiz Azerbaycan’in yabanci dilde e─Yitim ilk özel tip özel üniversitesidir. Üniversitemizde; ─░ngilizceye hakim, akademik, bilimsel ve teknolojik çali┼Ymalar yapabilen, takip eden, uluslararasi toplanti geli┼Ymeleri takip eden, uluslararasi toplanti ve konferanslara katilabilen gençler yeti┼Ytirilmektedir. Üniversitemizde bölümünden asili olmayarak bütün birinci sinif ö─Yrencileri, hazirlik sinifi olmaksizin, yüksek kalitede ─░ngilizce ö─Yrenimi olmaksizin, yüksek kalitede etimolojisi ö─Yrenimi görmektedirler. Ö─Yrencilerin barinma, beslenme ve di─Yer ö─Yrencilerin barinma, beslenme ve di─Yer ihtiyaçlarini kar┼Yilamaya yönelik olarak çe┼Yitli Hizmet üniteleri de bulunmaktadir.

Hazar, Azerbaycan Bank geli┼Ymi┼Y ba─Ylari olan Azerbaycan Uluslararasi Operasyon ┼×irketi, Ernst ve Young, Price-Waterhouse Coopers, Fillip Morris, Azersun Holding, TÜSIAB, Hyatt International, Coca-Cola Azerbaycan Ulusal, Uluslararasi Banka Azerbaycan, McDermott var Norveç ─░nsani Enterprises, BM, UNESCO, UNICEF, vb

─░┼Y Birli─Yi anla┼Ymasi olan yurtdi┼Yi  Üniversiteler

Orta Do─Yu Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, ─░stanbul Aydin Üniversitesi,  Singapur Tasarim Yönetimi ve Süvari Okulu,  ─░srail ─░brani Üniversitesi, Malezya Ara┼Ytirmalar Enstütüsü, Japonya Doshisha Üniversitesi, Japonya Ritsumeikan Asya Pasifik Üniversitesi, Çin Pekin Petrol Çin Üniversitesi, Çin Guizhou Üniversitesi, Kore Sogang Üniversitesi, Kore Hallym Üniversitesi, Kore Cheongju Üniversitesi, Pakistan Bilgi Teknolojileri ve Qurtuba Fen Üniversitesi, Tayland Teknoloji Asya Enstütüsü, ─░ran Tebriz Üniversitesi, ─░ran Tebriz Ö─Yretmen E─Yitimi Üniversitesi, ─░ran Zanjan Üniversitesi, ─░ran Nabi Akram Üniversitesi, Almanya Medya Yönetimi ve gazetecilik Kafkasya Okulu, Almanya Kafkasya ─░┼Yletme Okulu  Almanya Afrika ve Asya Enstütüsü, AlmanyaTelavi Devlet Üniversitesi, Libya Yedinci Nisan Üniversitesi, Libya Mergib al Üniversitesi, Avustralya Ballarat Üniversitesi,

1.     ─░ktisadi ve Ticari Ara┼Ytirmalar ve E─Yitim Merkezi

2.     Sözlük ve Ansiklopedi Merkezi

3.     Psikolojik Destek ve Psikoterapi Merkezi

4.     E─Yitim Siyaseti Enstitüsü

5.     Mezunlarla ─░┼Y ve Mesleki E─Yitim Merkezi

6.     Hazar Hukuk Klini─Yi

7.     Tercüme Ara┼Ytirmalar Merkezi

8.     Hazar Enerji Ara┼Ytirmalar Merkezi

9.     Çevre Ara┼Ytirmalar Merkezi

10. Uzaktan E─Yitim Merkezi

11. ─░lim ve Sanat Meclisi

Fakülteler ve Bölümler

 • Mühendislik ve Fen Fakültesi
  • Bilgisayar Mühendisli─Yi
  • Bilgisayar Bilimleri
  • Matematik
  • Fizik
  • Kimya
  • Petrol Mühendisli─Yi
  • Çevre Mühendisli─Yi
  • ─░n┼Yaat Mühendisli─Yi (YÖK denkli─Yi bulunmaktadir)
 • ─░ktisadi ve ─░dari Bilimler Fakültesi (E─Yitim Dili ─░ngilizce)
  • Maliye
  • Muhasebe
  • ─░┼Yletme (YÖK denkli─Yi bulunmaktadir)
  • Uluslararasi Ekonomi
  • Pazarlama
  • Uluslararasi ─░┼Yletmecilik
 • ─░nsani Bilimler ve Sosyal ─░limler Fakültesi
  • ─░ngiliz dili ve Edebiyati
  • Tercüme Ara┼Ytirmalari
  • Azerbaycan dili ve Edebiyati (YÖK denkli─Yi bulunmaktadir)
  • Azerbaycan Tarihi
  • Siyasal Bilgiler ve Uluslararasi ─░li┼Ykiler
  • ─░leti┼Yim (Gazetecilik, Radio ve TV)
  • Do─Yu Dilleri
  • Din Ara┼Ytirmalari
 • Hukuk Fakültesi
  • Hukuk
 • E─Yitim Fakültesi
  • ─░lkokul ö─Yretmenli─Yi
  • Matematik ve Bilgisayar ö─Yretmenli─Yi
  • Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyati ö─Yretmenli─Yi
  • E─Yitim Yönetimi
  • E─Yitim Tarihi ve Felsefesi
 • Tip Fakültesi
  • Tip
  • Di┼Yçilik
  • Tibbi Biyoloji
 • Türk ─░ktisadi ve ─░dari Bilimler Fakültesi (E─Yitim Dili Türkçe)
  • ─░┼Yletme Bölümü (YÖK denkli─Yi bulunmaktadir)
  • ─░ktisat Bölümü
  • Maliye Bölümü
  • Çali┼Yma Ekonomisi ve Endüstri ─░li┼Ykileri

Fakülteler ve Bölümler

Sosyal Ya┼Yam Sa─Ylik Hizmetleri (─░ngilizce)

Mimarlik, Mühendislik ve Fen Fakültesi

E─Yitim-Ö─Yretim ─░ngilizce ve Azerbaycan Türkçesinde yapilmaktadir

─░n┼Yaat Mühendisli─Yi

Bilgisayar Mühendisli─Yi,

Bilgisayar Bilimleri

Petrol ve Do─Yal Gaz Mühendisli─Yi

─░ktisadi ve ─░dari Bilimler Fakültesi (E─Yitim Dili ─░ngilizce)

─░┼Yletme

─░ktisat

─░┼Yletme Yönetimi

Muhasebe

Pazarlama

Maliye (Finans)  (YÖK Denkli─Yi)

─░nsani ve Sosyal ─░limler Fakültesi

─░ngiliz dili ve Edebiyati,

Tercümanlik

Azerbaycan dili ve Edebiyati  (YÖK Denkli─Yi)

Siyasal Bilgiler Siyasal Bilgiler

Uluslararasi ─░li┼Ykiler Uluslararasi ─░li┼Ykiler

Hukuk Fakültesi

Uluslararasi Hukuk

Fakülteler

E─Yitim Fakültesi

─░lkokul Ö─Yretmenli─Yi Yazma Bilmeyenler Ö─Yretmenli─Yi

Matematik ve Bilgisayar Matematik ve Bilgisayar

Ö─Yretmenli─Yi

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyati Ö─Yretmenli─Yi

─░ngiliz dili ve Edebiyati Ö─Yretmenli─Yi

Tip Fakültesi

Tip

Di┼Yçilik

Tibbi Biyoloji

Türk ─░ktisadi ve ─░dari Bilimler Fakültesi (E─Yitim Dili Türkçe)

─░┼Yletme

─░ktisat

Uluslararasi ─░li┼Ykiler

Maliye

Kamu Yönetimi

Çali┼Yma Ekonomisi  (YÖK Denkli─Yi)

Endüstri ─░li┼Ykileri Endüstri ─░li┼Ykileri  (YÖK Denkli─Yi)

(Bütün bölümlerimizde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarimiz mevcuttur.

Azerice: 3500 Dolar

─░ngilizce: 4375 Dolar

E─Yitim harç iki taksitte ödeme imkani sunulur.

Sabika Kaydi istenmektedir.

Lisans

Bilim Dali Master/Doktora

 

Petrol Mühendisli─Yi (─░ngilizce)

Neft-Maden Mühendisli─Yi (─░ngilizce)

Bilgisayar Bilimleri (─░ngilizce)

Bilgisayar Bilimleri (─░ngilizce)

Bilgisayar Mühendisli─Yi (─░ngilizce)

Bilgisayar Mühendisli─Yben(─░ngilizce)

─░n┼Yaat Mühendisli─Yi (─░ngilizce, Azerice)

In┼Yaat Mühendisli─Yben (─░ngilizce, Azerice)

Muhasebe (─░ngilizce)

Muhasebe (─░ngilizce)

─░┼Yletme (─░ngilizce)

I┼Yletme (─░ngilizce)

Finans (─░ngilizce)

Maliye (Finans) (─░ngilizce)

Yönetim (─░ngilizce)

─░┼Yletme Yönetimi (─░ngilizce)

─░ktisat (─░ngilizce)

─░ktisat (─░ngilizce)

Pazarlama (─░ngilizce)

Pazarlama (─░ngilizce)

Bölgesel çali┼Ymalar (Avrupa, Amerika) (─░ngilizce)

Uluslararasi ─░li┼Ykiler (Avrupa, Amerika)

Azerb.Language ve Edebiyati

Azerbaycan Dili ve Edebiyati

─░ngiliz Dili ve Edebiyati

─░ngiliz Dili ve Edebiyati

Çeviri (─░ngilizce)

Ingilizce Tercumanlik

Gazetecilik (─░ngilizce, Azerice)

Gazetecilik (─░ngilizce, Azerice)

E─Yitim (─░lkö─Yretim) (─░ngilizce, Azerice)

E─Yitim (Ilk Okul ve Sinif Ö─Yretmenli─Yi) (─░ngilizce, Azerice)

 

Matematik ve Bilgisayar (educ.) (─░ngilizce, Azerice)

Matematik ve Bilgisayar Ö─Yretmenli─Yi (─░ngilizce, Azerice)

Azerb.Language ve Edebiyati (educ.)

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyati Ö─Yretmenli─Yi

─░ngiliz Dili ve Edebiyati (educ.)

─░ngiliz Dili ve Edebiyati Ö─Yretmenli─Yi

─░┼Yletme (Türkçe)

─░┼Yletme (Türkçe)

Ekonomi(Türkçe)

─░ktisat (Türkçe)

Uluslararasi ─░li┼Ykiler (Türkçe)

Uluslararasi ─░li┼Ykiler (Türkçe)

Kamu Maliyesi(Türkçe)

Maliye (Türkçe)

Kamu Yönetimi(Türkçe)

Kamu Yönetimi (Türkçe)

Çali┼Yma Ekonomisi ve Endüstri ─░li┼Ykileri (Türkçe)

Çali┼Yma Ekonomisi ve Endüstri ─░li┼Ykileri (Türkçe)

Yüksek Lisans

Petrol Mühendisli─Yi (─░ngilizce)

Neft-Maden Mühendisli─Yben (─░ngilizce)

Bilgisayar Mühendisli─Yi (─░ngilizce)

Bilgisayar Bilimleri (─░ngilizce)

Bilgisayar Mühendisli─Yben (─░ngilizce)

Bilgisayar Bilimleri (─░ngilizce)

─░ngiliz Dili ve Edebiyati

─░ngiliz Dili ve Edebiyati

Dilbilim (─░ngilizce, Azerice)

Dil Bilim(─░ngilizce, Azerice)

Avrupa Çali┼Ymalari (─░ngilizce)

Uluslararasi ─░li┼Ykiler / Avrupa ara┼Ytirmalari (─░ngilizce)

Uluslararasi Gazetecilik (─░ngilizce, Azerice)

Uluslararasi Gazeteçilik (─░ngilizce, Azerice)

Azerb.Language ve Edebiyati (Azeri)

Azerbaycan Dili ve Edebiyati

Dünya insanlarin edebiyati (─░ngilizce, Azerice)

Amerika ve Bati Edebiyati

Rus Edebiyati

Do─Yu Edebiyati

Dünya Halklari Edebiyati (─░ngilizce, Azerice)

Amerika ve Bati Edebiyati

Rus Edebiyati

Do─Yu Edebiyati

Translation Studies (─░ngilizce)

Tercümanlik (─░ngilizce)

E─Yitim Yönetimi (─░ngilizce, Azerice)

E─Yitim Yönetimi ve Denetimi (─░ngilizce, Azerice)

MBA (─░┼Yletme Yüksek Lisans (─░ngilizce) olarak:

I┼Yletme (─░ngilizce)

a) Genel Yönetim (─░ngilizce)

─░┼Yletme Yönetimi (─░ngilizce)

b) Uluslararasi ─░┼Yletme (─░ngilizce)

Uluslararasi ─░┼Yletmecilik (─░ngilizce)

c) Finans (─░ngilizce)

Finans (─░ngilizce)

d) Uluslararasi Ekonomik ─░li┼Ykiler (─░ngilizce)

Uluslararasi Ekonomik ─░li┼Ykiler (─░ngilizce)

e) Enerji Yönetimi (─░ngilizce)

Enerji Yönetimi (─░ngilizce)

─░┼Yletme (Türkçe)

─░┼Yletme (Türkçe)

Ekonomi (Türkçe)

─░ktisat (Türkçe)

Uluslararasi ─░li┼Ykiler (Türkçe)

Uluslararasi ─░li┼Ykiler (Türkçe)

Kamu Maliyesi (Türkçe)

Kamu Maliyesi (Türkçe)

Kamu Yönetimi (Türkçe)

Kamu Yönetimi (Türkçe)

Çali┼Yma Ekonomisi ve Endüstri ─░li┼Ykileri (Türkçe)

Çali┼Yma Ekonomisi ve Endüstri ─░li┼Ykileri (Türkçe)

Not: Üniversitenin tüm bölümlerinde DOKTORA (Doktora) programlari mevcuttur.

Ücretleri: Tip 4000 Euro Di─Yer Böümler 3500 Euro’du