Azerbaycan Ã-zel Kafkas Ãoniversitesi

Azerbaycan Ã-zel Kafkas Ãoniversitesi

Azerbaycan Cumhuriyeti EÄYitim BakanliÄYi ÇaÄY ÖÄYretim Ä°ÅYletmeleri

Kafkas Üniversitesi (1993) geleceÄYinizi Birlikte oluÅYturalim...

Türkiye'li eÄYitim gönüllülerince yurtdiÅYinda açilan ilk üniversite olan Qafqaz Üniversitesi, ÇaÄY öÄYretim iÅYletmeleri bünyesinde baÅYariyla hizmet vermektedir.Üniversitemiz, ISO 9000 KALÄ°TE BELGESÄ° sahibidir. Üniversitemizde kredili ders gecme sistemi ECTS/AKTS) uygulanmakta ve ders programlarinda Türkiye ve Bati ülkeleri tecrübesi esas alinmaktadir.Türkiye'li öÄYrenciler ingilizcenin yani sira, Azerbaycan Milli EÄYitim BakanliÄYinin talimatlari doÄYrultusunda Azerbaycan dili ve tarihi , kültürüyle ilgili dersler de alinir.

Üniversitemiz,Amerika, Türkiye, Misir, Güney Kore ve Avrupa ülkelerinin bazi seçkin üniversiteleri ile EASMUS öÄYrenci ve öÄYretim elemani deÄYiÅYimi uygulamaktadir. ABD'NÄ°N Troy Üniversitesi ile yapilan anlaÅYmaya göre isteyen öÄYrencilerin iÅYletme alaninda iki üniversite diplomasi birden alma ÅYansi bulunmaktadir. Ä°sveç Chalmers Teknoloji Üniversitesi ile ortak yüksek lisans programlari yapilmaktadir.

Üniversitemiz, kütüphanesi e- kütüphane gün boyu öÄYrencilerin hizmetindedir. Yüksek kapasiteli bilgi iÅYlem laboratuvarlari, kablosuz internet ortami öÄYrencilere sunulmaktadir. Bütün bölümlerde temel bilgisayar eÄYitimi verilmektedir. Üniversitemizin zengin kitap ve süreli yayin kaynaklarinin yani sira, dünyanin taninmiÅY kütüphaneleri ile iÅY birliÄYi içerisindedir. Üniversitemizin uzman saÄYlik ekibi nezaretinde ücretsiz saÄYlik kontol merkezi bulunmaktadir. Üniversitemizin öÄYrencileri ders diÅYi sosyal ve kültürel etkinliklere katilmalarina imkan saÄYlayan 20'ye yakin öÄYrenci kulübü bulunmaktadir.

Yurt:  Üniversite öÄYrencileri için üniversite kampüsünde 120 kiÅYi ve kampüse 15 km uzaklikta 180 kiÅYi kapasiteli 2 adet erkek öÄYrenci yurdu faaliyet göstermektedir. yurt üçreti yillik 2000 Dolardir.

Kafkas Üniversitemizde Dil EÄYitimi

Koordinatörlük, esas olarak, üniversitedeki bölümlerin öÄYrencilerinden bilmelerini istediÄYi ana ve yardimci dillerin öÄYretilmesinden sorumludur.

Mühendislik, Ä°ktisadi ve Ä°dari Bilimler ile Hukuk Fakültelerinde ana dil Ä°ngilizce, yardimci dil ise Türkçe iken Türk Dili ve Edebiyati Bölümü için ana dil Türkçe, Arap Dili ve Edebiyati Arapça, Azerbaycan Dili ve Edebiyati için ise Azerbaycan Dilidir. ÖÄYrencilerin dil seviyelerinin belirlenebilmesi için ders yili baÅYinda bir yeterlik testi uygulanir. Yeterli bulunanlar doÄYrudan 1. sinifa geçerken diÄYer öÄYrenciler daha iyi bir dil öÄYrenimi için seviye gruplarina ayrilarak 1. sinifi okurlar.

Dünyada bilim ve iletiÅYim dili olmasi Ä°ngilizceyi Qafqaz Ünivesitesi’nin öÄYretim dili olarak seçmesine neden olmuÅYtur. Üniversitede uluslararasi kimlik taÅYiyan her ders için eÄYitim dili Ä°ngilizcedir. Ä°ngilizce temel olarak 1. sinifta okutulur. ÖÄYretim yili baÅYinda yeterli Ä°ngilizce bilgisi olduÄYunu kanitlayan öÄYrenciler, doÄYrudan 2. sinifa geçerler. Geçebilmek için öÄYrencilerin ya resmi bir TOEFL sinavindan en az 500, resmi bir IELTS sinavindan 6 almalari ya da üniversitenin uyguladiÄYi yeterlik sinavindan %60 almalari gerekmektedir.Ä°ngilizce öÄYretiminde Ders Kitabi, Metin Okuma, Yazili Anlatim, Dilbilgisi ve Terminoloji dersleri verilmektedir. ÖÄYrencilerin baÅYarilarinin ölçülmesinde sürekli deÄYerlendirme ana ölçüdür. BaÅYari deÄYerlendirilmesinde; konu tarama sinavlari, ara sinavlar, öÄYretim elemani deÄYerlendirmesi gibi deÄYiÅYik kriterler kullanilmaktadir. Derslere devam çok önemlidir ve öÄYrencilerden derslere devamlarinin iyi olmasini beklemekteyiz.

Üniversitenin Türkiye menÅYeli olmasi ve iki ülkenin de yakin bir lehçe kullanmalari eÄYitim sürecinde ciddi rol oynamiÅYtir. Üniversitedeki öÄYretim elemanlarinin önemli bir kismi Türkiye’dendir. Günümüzde Azerbaycan ve Türkiye arasinda eÄYitim, askeriye, iÅY, devlet ve ekonomi sahalarinda birçok iliÅYki vardir. Bu yüzden Türkçe, derslerde ve mezunlarin her iki ülkede de iÅY bulabilmeleri için öÄYretimde kullanilmaktadir. Türkçe dersleri; Dil Bilgisi, Metin Okuma, Yazili Anlatim, Sözlü Anlatim ve Ders Kitabi ÅYeklinde alt baÅYliklar halinde verilirken Türk Dili ve Edebiyati öÄYrencileri, eski Azerbaycan yazisina ve bugünkü Azerbaycan diline da vakif olabilmek için yukaridaki derslere ek olarak Kaligrafi ve Azerbaycan Dili derslerini de almaktadirlar. Arapca Dili Birçok insan tarafindan doÄYunun gizemli ve zengin bir dili olarak kabul edilen Arapça, ÅYark kültürünü anlamak için gerekli anahtarlardan biridir. Bu dilde yazilan birçok kültürel ve edebi eser, çaÄYimizda da tazeliÄYini korumaktadir. 13. yüzyil, Azerbaycan ve Arap kültürel iliÅYkilerinin doruÄYa çiktiÄYi bir dönemdir. Hatta bazi yazarlar bu dönemde Arapça eserler de vermiÅYlerdir.

Azerbaycan dilinde birçok Arapça kökenli kelime vardir ve bunlar, Azerbaycan dili ve klasik edebiyatinin incelenmesinde önemli bir görev üstlenmektedirler. 1. sinif, Arap Dili ve Edebiyati öÄYrencilerinin akademik çaliÅYmalara baÅYlamadan önce bu zengin dilin temelini öÄYrendikleri bir süreçtir. Dil dersleri; Dilbilgisi, KonuÅYma ve Kaligrafi ile temel Ä°ngilizce ve Azerbaycan Dili derslerinden müteÅYekkildir.

Teknolojik geliÅYmelerin baÅY döndürücü bir hizla geliÅYtiÄYi bir dönemde yaÅYiyoruz. Kitle iletiÅYim araçlarinin her geçen gün dünyayi küçük bir köy haline getirdiÄYi devrimizde, eÄYitim öÄYretim faaliyetleri de sözü edilen geliÅYmelere paralel olarak ÅYekillenmek zorundadir. ÇaÄYa ayak uydurmanin, geliÅYmeleri çok yakindan takip etmenin önem kazandiÄYi günümüzde bilgiler de kisa sürede eskimede, güncelliÄYini kaybetmektedir. Bilginin önem kazandiÄYi, elde edilmesinin marifet olarak görüldüÄYü günümüz ÅYartlarinda, eÄYitim öÄYretimin faaliyetlerinin de teknolojik geliÅYmelere ayak uydurmasi önem arz etmektedir.

Günümüzün gereksinimlerini idrak eden Qafqaz Üniversitesi, geleceÄYin eÄYitimcilerini yetiÅYtirmek, yeni nesilleri eÄYitecek kadrolari hazirlamak amaciyla EÄYitim Fakültesini kurmuÅYtur. EÄYitim Fakültesi, farkli isimlerle günümüze kadar çaÄYdaÅY koÅYullarda ve çaÄYin gereklerine ihtiyaç verebilecek donanimda faaliyetlerini yürütmüÅYtür.

GeleceÄYin öÄYretmen adaylari EÄYitim Fakültesinde modern ÅYartlarda öÄYrenim görmektedir. EÄYitim Fakültesinde lisans öÄYrenimi beÅY yildir. EÄYitim Fakültesini kazanan talebeler bir yillik hazirlik öÄYrenimine tabi tutulmaktadir. Hazirlik sinifini baÅYariyla tamamlayan öÄYrenciler, ikinci siniftan itibaren ihtisaslariyla ilgili dersleri almaya baÅYlamaktadir. Alan derslerinin yaninda talebelerin yabanci dil bilgisini artirmak amaciyla Ä°ngilizce; teknik yönden bilgi ve becerilerini geliÅYtirmek maksadiyla da bilgisayar dersleri verilmektedir. EÄYitim Fakültesinde öÄYrenim gören talebelerin ekseriyetini Türkiye ve Azerbaycanli talebeler oluÅYturmaktadir. Dünyanin farkli ülkelerinden öÄYrencilerin de öÄYrenim gördüÄYü Fakülte, bu yönüyle farklilik arz etmektedir.

EÄYitim Fakültesi geleceÄYin öÄYretmenlerini yetiÅYtirmesi yaninda farkli dallarda akademik kadrolar da hazirlamaktadir. AraÅYtirmaci ruha sahip, bilgiyi elde etmeyi ve kullanmayi seven elamanlarin yetiÅYtirildiÄYi EÄYitim Fakültesinde, öÄYrenim gören talebelerden akademik yönden istidadi olanlara bu alanda ilerlemeleri ve çaliÅYma yapabilmeleri için gerekli ÅYartlar saÄYlanmakta, onlarin yetiÅYmesi için Fakültenin imkânlarini seferber edilmektedir. EÄYitim Fakültesi bu yönüyle bugün kendi mezunlarinin bir kismini bölümlerinde ÖÄYretim elamani olarak istihdam edecek düzeye gelmiÅY bulunmaktadir.

Dil eÄYitimi Hazirlik bölüm üçretleri ile ayni uygulanmaktadir.

 EÄYitim Fakültesi

Azerbaycan ve Türkiye’nin eÄYitimcilerini yetiÅYtiren EÄYitim Fakültesi bilginin elde edilmesi kadar aktarilmasina da önem vermektedir. Günümüzde eÄYitimin olmazsa olmaz ÅYartlarindan olan pedagojik formasyon dersleri Türkiyeli ve Azerbaycanli tecrübeli pedagoglar tarafindan verilmektedir. Ayni zamanda son sinifa gelen talebelerimiz son iki dönemde Azerbaycan’daki farkli okullarda stajlara katilmaktadir. MesleÄYe baÅYlamadan önce öÄYretmenlerin ve öÄYretim elamanlarinin gözetiminde yapilan stajlar talebelere tecrübe kazandirmada ve onlari mesleÄYe hazirlamada önemli rol oynamaktadir. Bugün EÄYitim Fakültesi mezunlari baÅYta Azerbaycan ve Türkiye olmak üzere dünyanin dört bir tarafinda mesleklerini icra etmekte, edindikleri bilgi ve becerilerle görev yaptiklari ülkelerde Qafqaz Üniversitesini temsil etmektedir.

EÄYitim Fakültesinde görev yapan öÄYretim elamanlari Azerbaycan’da ve Türkiye’deki üniversitelerde öÄYrenim görmüÅY, akademik kariyerlerini farkli üniversitelerde tamamlamiÅY tecrübeli elamanlardan oluÅYmaktadir.

EÄYitim Fakültesi, farkli dönemlerde bilimsel toplantilari da organize etmektedir. Bölümlerin rehberliÄYinde gerçekleÅYtirilen kongrelere Azerbaycan ve Türkiye’nin yaninda dünyanin dört bir tarafindan ilim adamlari katilmaktadir. Bugüne kadar düzenlenen Uluslararasi düzeydeki kongrelerde EÄYitim Fakültesi tecrübe kazanmiÅYtir. Kongrelerde aktif olarak katilan öÄYretim üyeleri yaninda talebeler de bilgi ve becerilerini geliÅYtirmekte, farkli ülkelerden iÅYtirak eden bilim adamlarini daha yakindan tanima imkâni elde etmektedir.

EÄYitim Fakültesinde yabanci dillerin öÄYretilmesi için teknik donanimda siniflar talebelerin hizmetine sunulmuÅYtur. Dil derslerinin öÄYretilmesi, talebelerin dil becerilerinin geliÅYmesini saÄYlamak için özel siniflar kurulmuÅYtur.

EÄYitim Fakültesinde öÄYrenim gören talebeler, öÄYrenim gördükleri dilin konuÅYulduÄYu ülkeleri görmek, pratik yapmak amaciyla çeÅYitli programlara katilmaktadir. Böylece dilin konuÅYulduÄYu mekânlarda talebelerin konuÅYma becerileri geliÅYmektedir.

EÄYitim Fakültesinde talebelerin sosyal faaliyetlere katilmalari için gerekli ortam saÄYlanmiÅYtir. EÄYitim Fakültesinde öÄYrenim gören talebeler üniversitede faaliyet gösteren farkli kulüplerde aktif olarak yer almakta, Azerbaycan ve Türkiye’nin tarihi gün ve gecelerinde programlar düzenlemektedir.

Egitim fakültesi Bölümleri

Matematik ÖÄYretmenliÄYi

Matemetik ve Fizik ÖÄYretmenliÄYi

Bilgisayar ÖÄYretmenliÄYi

Sinif ÖÄYretmenliÄYi

Azerbaycan Dili ve Edebiyati

Türk Dili ve Edebiyati

Arap Dili ve Edebiyati

Ä°ngiliz Dili ve Edebiyati

Mütercim- Tercümanlik

 Hukuk Fakültesi

Fakültemiz 1998 yilinda kurulmuÅY olup, kaliteli hukuk eöitimini verme amacaini gütmektedir. Azerbaycanda ve bölgede en kaliteli hukuk eÄYitiminin verildiyi fakülte olduÄYumuz iddiasindayiz. Derslerde kullanilan materyeller, yurtdiÅYinda bilimsel karyerini tamamlamiÅY öÄYretim üyeleri, ders geçme teknikleri bunun böyle olduÄYunu ortaya koymaktadir. Türkiyenin hukuk sisteminin eski bir geçmiÅYi ve tecrübesi olduÄYu göz önüne alinarak, Türk hukuk sisteminin, özellikle özel hukuk alaninda yararlanilmaktadir. Fakültenin 2004 yilinda düzenlediÄYi Özel Hukuk konfransina bir çok Türkiyeli bilim adaminin katilmasi ve arkasindan Haliç Üniversitesinin ortak konfrans yapma teklifi de bunu bir daha ortaya koymaktadir. 2000 eÄYitim yilindan Fakülte nezdinde Uluslararasi Ä°liÅYkiler bölümü açilmiÅY ve bu alanda lisans eÄYitimi vermektedir. Bölümde eÄYitim dili ingilizce olup, alanin uzmanlari tarafindan tedris yapilmaktadir.

Uluslararasi Hukuk

Uluslararasi Ä°liÅYkiler

Ä°ktisadi Hukuk

Bölge Bilimi(Avrupa AraÅYtirmalari)


Ä°ktisadi ve Ä°dari Bilimler Fakültesi

Ä°ktisadi ve Ä°dari Bilimler Fakültesi, bünyesinde bulundurduÄYu bölümleriyle;

 • Serbest piyasa ekonomisine ve demokrasiye geçiÅYte önem arzeden,
 • Azerbaycan’i sahip olduÄYu toplumsal deÄYerleriyle küreselleÅYen dünyanin ayrilmaz bir parçasi yapmayi kendine hedef alan,
 • MüteÅYebbis bir ruha sahip,
 • Kendi alaninda gereken çaÄYdaÅY bilgi ve tecrübe birikimine sahip,
 • Analitik düÅYünebilen ve problem çözme yeteneÄYine sahip, sosyal yönü geliÅYmiÅY uzmanlar yetiÅYtirmeyi hedeflemektedir.

Yukaridaki temel hedefler doÄYrultusunda;

 • ÇaÄYdaÅY eÄYitim altyapisina sahip ortamda,
 • Uzmanlik alanindaki geliÅYmeleri takip ederek öÄYrencileriyle çaÄYdaÅY teorik bilgi birikimini paylaÅYan tecrübeli bir eÄYitim kadrosuyla,
 • ÖÄYrencilerinin pratik bilgi edinmesini saÄYlamak amaciyla iÅY dünyasi ile karÅYilikli iÅYbirliÄYi (seminer, konferans, iÅYletme ziyareti, staj) içinde eÄYitim-öÄYretim faaliyetleri yürütülmektedir.

Fakülte bünyesinde aÅYaÄYidaki bölümlerde eÄYitim verilmektedir:

 • Bankacilik
 • Ä°ÅYletme
 • Maliye ve Kredi
 • Politoloji
 • Kamu Yönetimi
 • Uluslararasi Ä°ktisadi Ä°liÅYkiler.

Mühendislik Fakültesi

BaÄYimsizlik kazandiktan sonra yeni ekonomi kalkinma yolu seçmiÅY Azerbaycan Cumhuriyeti ile dünya ülkeleri arasinda oluÅYan iktisadi baÄYlar, uluslararasi önemli sözleÅYmelerin baÄYlanmasi, yeni teknolojilerin hizla inkiÅYafi, özel strukturlarin geniÅYlenmesi ve diÄYer benzeri amiller yeni mühendis kadrolarinin hazirlanmasini ihtiyaç yapti.

Modern mühendis kendi ihtisasini iyi bilmekle birlikte, bilgisayar teknolojilerine sahip olma, devamli olarak ilmi-tekniki yeniliklerden haberdar olmali ve en azi bir yabanci dili bilmelidir. Mühendislik fakültesinin önüne koyduÄYu önemli maksat, bu taleplere cevap veren mutahassislarin hazirlanmasinda Azerbaycanin eÄYitim sistemine ilgi ve yardim göstermektir. Ona göre de mühendislik fakültesini kazanan öÄYrenciler  birinci sinifta yalniz ingiliz ve türk dillerini öyreniyor, ikinci siniftan ise dünyanin öncül üniversitelerinin  tecrübesi esasinda eksperimental kurallara uygun hazirlanmiÅY tedris plani ve programlarina uyÄYun olarak eÄYitimlerini devam ettiriyorlar.

Fakültede üç ihtisas (bölüm) üzere mühendisler hazirlaniyor: “Bilgisayar MühendisliÄYi” , “Bilgisayar Sistemleri ve AÄYlari MühendisliÄYi” ve “Endüstri MühendisliÄYi”.

Üniversitenin ve fakültenin respublikada faaliyet gösteren çeÅYitli tayinatli yerli ve yabanci ÅYirketlerle olan yakindan alakasi mezkur kurumlarda öÄYrencilerin tecrübe yapmasina ve mezunlarmizin yabanci ülkelerde de iÅYlemelerine büyük yardimci oluyor.

Kimya MühendisliÄYi

Endüstri MühendisliÄYi

Bilgisayar MühendisliÄYi

BiliÅYim Teknolojileri ve Sistemleri MühendisliÄYi

Qafqaz Üniversitesinin MBA Programinda cari tedris yili için aÅYaÄYidaki ihtisaslar üzere eÄYitim yapilmaktadir:

 1. Maliye v? Kredi (Finance)  
 2. Genel Yöneticilik(General Management)

Bu programin amaci devamli olarak deÄYiÅYerek inkiÅYaf etmekte olan günümüz iÅY dünyasina kaliteli kadrolar yetiÅYtirmektir. MBA programinda tedris tamamen ingiliz dilinde yapilmaktadir. Derslerin ingilizdilli akademisyenler tarafindan geçilmesine önem verilmektedir. EÄYitim programi kredili sistem esasina uyÄYun olarak hayata geçirilmektedir. MBA Programinda eÄYitim almak için, lisans branÅYindan asili olmayarak her kes baÅYvurabilir. EÄYitim süresinin uzunluÄYu talebenin lisansta iÅYletme okuyup okumamasina iliÅYkin olarak farklilik arzetmektedir. Ä°ÅYletme ve ona yakin bölümlerden mezun olmuÅY talebeler için eÄYitim süresi üç dönem, farkli ihtisaslardan mezun olmuÅY talebeler için ise dört dönemdir. EÄYitim programi üniversite idaresinin ÅYehir diÅYinda inÅYa ettirdiÄYi modern kampüste  devam etmektedir. Dersler akÅYam saatlerinde, modern eÄYitim araçlari ile teçhiz olunmuÅY geniÅY sinif odalarinda geçilmektedir. Dersler, çaliÅYmakta olan talebelerin profesyonel iÅY hayatindaki karyerlerini devam ettirmekle beraber ayni zamanda derslerine de eksiksiz devamiyyeti saÄYlayabilmek için akÅYam saatlerinde geçilmektedir.

Bunlardan baÅYka haftanina farkli günlerinde profesörler ve günümüz iÅY dünyasinin tecrübeli iÅY adamlari tarafindan seminer ve konferanslarin da geçirilmesi de planlanmaktadir ki bu tür faaliyetler talabelerin gelecek iÅY hayatlarlarinda zengin tecrübe kazanmalarina yardimci olmaktadir. Dersler interaktiv ÅYekilde bütün talebelerin aktif iÅYtirak edebileceÄYi grup çaliÅYmalari çerçevesinde geçilmektedir. Burada talebeler bilgisayar labaratuarlari ve elektronik kütüphane sayesinde geniÅY ilmi araÅYtirma imkanlari kazaniyorlar. Tedris programi sonunda talebeler için bitirme tezi yazma zorunluÄYu yoktur. Tüm sinavlardan baÅYariyla geçen talebe MBA dercesini almaya hakk kazanmiÅY oluyor.

Qafqaz Üniversitesinin MBA Programinda cari tedris yili için aÅYaÄYidaki ihtisaslar üzere eÄYitim yapilmaktadir:

Sosyal Bilimler Enstütüsü

MBA(iÅYletme Yüksek Lisans)

Bilgisayar MühendisliÄYi

Kamu Yönetimi

Ä°ÅYletme

Ä°ngiliz Dili ve Edebiyati

Uluslararasi Hukuk

Türk Dili ve Edebiyati

Arap Dili ve Edebiyati

Uluslararasi Ekonomik Ä°liÅYkiler

Maliye ve Kredi

Bankacilik Anabilim Dali

Endüstri MühendisliÄYi

Kafkasya AraÅYtirma Merkezi enstütüsü

Azerbaycan, Türkiye ve kafkaslarin geneli ile alakali her sahada ilmi araÅYtirmalar yaparak, bölgenin bariÅY ve dostluk içinde kalkinmasina ve geliÅYmesine yardimci olmak, bölge kültür ve deÄYerlerini dünyaya tanitmak amaci ile, 2003 yilinda Kafkas Üniversitesine baÄYli olarak Kafkasya AraÅYtirmalari Merkezi (KAFAME)kurulmuÅYtur.

Kafkas Üniversitesi Reyasat Heyetinin 21.12.2005 tarihli, 2005/13.08 nolu karari ile Kafkasya AraÅYtirmalari EnstütüsüKaen olarak yeniden yapilandirilmiÅYtir.

Yeni Kaydolan ÖÄYrencilerin Yeterlik Sinavi

1 Eylül 2009       -    3 Eylül 2009

Yeterlik Sinavini Geçen ÖÄYrencilerin Ders Kaydi

7 Eylül 2009       -    10 Eylül 2009

15 Eylül üniversitemiz derslere baÅYlamaktadir.

AÅYaÄYidaki Bölümler YÖK Tarafindan Taninmaktadir.

 Üçretler

Bilgisayar MühendisliÄYi: 4000 Dolar

Bilgisayar MühendisliÄYi(ingilizce) 4000 Dolar

Bilgi Teknolojileri ve sistemleri MühendisliÄYi(ingilizce)3700 Dolar

Bilgisayar ÖÄYretmenliÄYi (ingilizce) 3875 Dolar
Endüstri MühendisliÄYi 4300 Dolar

Kimya MühendisliÄYi (ingilizce) 4300 Dolar

Kimya ÖÄYretmenliÄYi (ingilizce) 2500 Dolar

Matematik ÖÄYretmenliÄYi (Ä°ngilizce) 2500 Dolar

Fizik ÖÄYretmenliÄYi (ingilizce) 2500 Dolar

Bankacilik 4300 Dolar

Maliye 4800 Dolar

Dünya Ekonomisi 4800 Dolar

Dünya Ekonomisi (ingilizce) 4800 Dolar

Ä°ÅYletme 4800 Dolar

Ä°ÅYletme (ingilizce) 4800 Dolar

Kamu Yönetimi 3125 Dolar

Azebaycan Dili ve Edebiyati ÖÄYtretmenliÄYi 2500 Dolar

Türk Dili ve Edebiyati ÖÄYtretmenliÄYi 2875 Dolar

Arap Dili ve Edebiyati ÖÄYtretmenliÄYi 2500 Dolar

Ä°ngiliz Dili ve Edebiyati ÖÄYtretmenliÄYi 4300 Dolar

Mütercim Tercümanlik (ingilizce) 4700 Dolar

Avrupa ÇaliÅYmalari (Ä°ngilizce) 4800 Dolar

Uluslararasi iliÅYkiler (Ä°ngilizce) 5625 Dolar

Sinif ÖÄYretmenliÄYi 2875 Dolar

 Not: Fiyatlara KDV dahildir. ÖÄYrenim üçreti  öÄYrenci mezun oluncaya kadar deÄYiÅYmez ve % 50 si kayit zamaninda kalan kismi içinde bulunan yilin sonuna kadar ödenir.