Azerbaycan Teknik Üniverstiesi

Azerbaycan Teknik Üniversitesi

Azerbaycan Teknik Üniversitesi

Azerbaycan Teknik Üniversitesinde 46 bölüm ve 18 ara┼Ytirma laboratuvarinda 77 bilimler ara┼Ytirmaci doktoru ve 366 ö─Yretim görevlisi uzmanlari görev yapmaktadir. 

 Azerbaycan Teknik üniversitemizde 12 ana yönde  ara┼Ytirma çali┼Ymalari yapilmaktadir.

Azerbaycan Teknik Üniversitesinde doktora e─Yitim görevlileri  doktoru ve Prof.Dr. programlari üzere gerçekle┼Ytirilir.
Doktorada e─Yitim alma açik (üretimde ayrilmakla) ve açik (üretimde ayrilmamakla) formlari üzere. Doktora e─Yitim devlet tarafindan ve ücretli esaslarla yapilmaktadir. Doktoraya kabul olmak isteyen ki┼Yilere ihtisas uygunlu─Yu kabul komisyonu tarafindan belirlenir. En az 3 ay en fazla 6 ay önceden ba┼Yvurmasi Azerbaycan E─Yitim Merkezi tarafindan EuroStarönkayitlari ve ek kontenjanlari, lisans tamamlamalari Türkiye'den almaktadir.
Felsefe - E─Yitim doktoru programi üzere doktoranturada örgün e─Yitim süresi 3 yil, uzaktan e─Yitim 4 yildir.

Azerbaycan Teknik Üniversitesinde tüm fakültelerinde ─░nternet a─Yina katilmi┼Y bilgisayar merkezleri faaliyet göstermektedir.
Azerbaycan Teknik Üniversitesinde kütüphanesi 1950 yilinda kurulmu┼Ytur. Halihazirda kütüphanenin 7 ┼Yubesi, 6 bölümü ve 6 okul salonu bulunmaktadir. Kütüphanede yakla┼Yik 539719 ara┼Ytirma, bilgi, e─Yitim üzerine kitaplar bulunmaktadir.
Azerbaycan Teknik Üniversitesinde Elmi kütüphanesinde elektronik katalog ve elektronik kütüphanenin kurulmasi için çali┼Ymalar ba┼Ylatilmi┼Ytir.

Azerbaycan Teknik Üniversitesi Bölümleri

 1. Otomasyon ve yönetim
 2. Otomotiv ta┼Yimalari ve yol hareketinin düzenlenmesi
 3. Otomobil ula┼Yimi araçlari
 4. Azerice ve pedagoji
 5. Beden E─Yitimi ve Spor
 6. Çok kanalli Telekomünikasyon sistemleri
 7. ─░ç yanma motorlari ve otomatiktraktör
 8. Demiryolu ula┼Yimi
 9. Endüstri Ekoloji
 10. Elektrodinamik ve Radio elektron araçlar
 11. Elektronik aparatlarinin kasada edilmesi
 12. Elektronik
 13. Elektroteknik ve elektrik ekipmanlari
 14. Elektroteknik teorik esaslari

15. Enerji donanimi ve elektrik yalitim

16. Fizik

17. Felsefe ve Siyaset Bilimi

18. Bilgi teknolojileri ve programlama
19. Ekonomik teori ve ekonominin devlet ayarlanmasi
20. Kimya
21 Anahtarlama sistemleri ve posta ba─Ylantisi
22. Bilgisayar sistemleri ve a─Ylari
23. Gövde ve kompozisyon materyallerinin Teknolojisi
24. Makine ve vinç-nakliye araçlari
25. Makine ve mekanizmalar teorisi
26. Makina teknolojisi
27. Materyaller direni┼Yi
28. Metal kesen tezgahlar ve Araçlar
39. Metallurji ve Metal
30. Meteoroloji 
31. Grafik
32. Teorik mekanik
33. Radio teknik
34. Matematik
35. Rusça ve pedagoji
36. Sanayi ekonomisi ve yönetim
37. Tarih
38. Telekomünikasyon ┼Yebekeleri ve teknolojileri
39. Televizyon ve radiosistemleri
40. Teknolojik kompleksler ve özel teknik
41. Dökme ve kaynak üretimi
42. Yabanci diller
43. Yabanci ö─Yrenciler için Rus dili
44. Hizmet alanlarin i┼Yleme ve yönetimi
45. Rehber  Ö─Yretmenli─Yi
46. Isi ve so─Yukluk tekni─Yi

Azerbaycan teknik üniversitesi Yüksek lisans

Fizik-matematik bilimleri

Matematik

Bilgisayar matemati─Yi

Mekanik

Teorik mekanik

┼×ekil edilen kati cisim mekanik
Cihazlar ve aparatlar 
Fizik
Yari iletken ve elektrik fizi─Yi
Isi fizi─Yi ve moleküler fizik
Kimya bilimleri
Organik kimya
Teknoloji bilimleri
Materyal Mühendisli─Yi
Aktarma sistemleri
Makina teknolojisi
Makine ve mekanizmalar teorisi
Mekanik fizik tekni─Yi teknolojisi ve ürünleri
Isi motorlari
Buzdolabi ve teknik sistemlerinin aparatlari
Tekerlekli ve tirtilli makineler
Metroloji ve metroloji teminati
Radioteknik ve televizyon sistemleri ve cihazlari
Telekomünikasyon sistemleri, a─Ylari ve cihazlari
Sistemli analiz, yönetim 
Bilgisayar tekni─Yinin ve sistemlerinin eleman ve düzenekleri
Teknolojik süreçlerin ve üretim yönetimi
Telekomünikasyon sistemleri ve bilgisayar A─Ylari
Isi tekni─Yinin teorik esaslari
Metal termik imali
Ula┼Yim
ta┼Yinma sürecinin yönetimi
Otomotiv ula┼Yiminin istismari
─░ktisat ilimleri
Halkin genel ekonomisi ve yönetimi
Bilimler doktorunun hazirlanmasi göre a┼Ya─Yidaki ihtisaslar üzere yapilir:
Kati cismin Mekani─Yi
Cihaz aparatlari ve dinamik sa─Ylamli─Yi  
Yari iletken ve elektrikler fizi─Yi
Material mühendisli─Yi 
Aktarma sistemleri
Makina teknolojisi
Isi motorlari
Radioteknik sistemleri ve cihazlari
Telekomünikasyon sistemleri. ┼Yebekeleri ve tesisleri
Bilgisayar teknik idare sistemleri 
Teknolojik süreçlerin ve üretim ve yönetimi
Isi tekni─Yinin teorik esaslari
Otomotiv ula┼Yimi 
Halk ekonomisi ve yönetimi

─░htisaslar 
Otomasyon ve Bilgisayar Mühendisli─Yi Fakültesi
Bilgi teknolojileri ve sistemleri mühendisli─Yi 
Proses Mühendisli─Yi
Bilgisayar Mühendisli─Yi 
Bilgisayar bilimleri
Elektronik ve Enerji Fakültesi
Elektro enerji Mühendisli─Yi
Isi enerji Mühendisli─Yi
Elektrik Mühendisli─Yi
Enerji Mühendisli─Yi
Radyo Teknik Fakültesi
Elektronik, Radioteknik ve Telekomünikasyon Mühendisli─Yi
Metalurji Fakültesi
Metalurji Mühendisli─Yi
Material Mühendisli─Yi
Çevre Mühendisli─Yi
Ola─Yanüstü durumlar ve ya┼Yam faaliyetlerinin Mühendisli─Yi
Makina Fakültesi
Makine Mühendisli─Yi
Tekrar imal ve onarim teknolojileri Mühendisli─Yi
Mekanik Mühendisli─Yi
Nakliyat Fakültesi
Yerüstü ula┼Yim araçlarinin Mühendisli─Yi
Ula┼Yimda ta┼Yimalarina ve yönetimin te┼Ykili Mühendisli─Yi
Demir yol ula┼Yimi ve üretim mühendisli─Yi
Nakliyat servisi (otomobil ula┼Yimi üzere)
Teknolojik Fakültesi
Teknoloji makine ve donanimlar Mühendisli─Yi
Cihaz ayirma Mühendisli─Yi
Metroloji, Standartla┼Ytirma ve Sertifikasi Mühendisli─Yi
Poligrafiya Mühendisli─Yi
Biotibbi teknoloji Mühendisli─Yi
─░┼Yletme Fakültesi

Sanayinin düzenlenmesi ve yönetimi
Yönetim 
─░┼Yletme yönetimi