Azerbaycan Coğrafi Konumu

Azerbaycan Coğrafi Konumu

Azerbaycan coğrafi konumu açısından önemli bir yere sahiptir. Doğu Avrupa ve Asya medeniyetlerine yakın olması nedeniyle Azerbaycan'da birç..

Azerbaycan Coğrafi Konumu

Azerbaycan Coğrafi Konumu

Azerbaycan Coğrafi Konumu, Azerbaycan Kafkas’ların binbir değerli incisinden en güzelidir. Özelliklerini saymakla bitiremeyeceğiniz bu ülke topraklarında birbirinden farklı fiziki ve coğrafi bölgeler olduğundan, ülke toprakları vilayetlere ayrılmaktadır. Büyük Kafkas, Küçük Kafkas, Kür-Aras, Lenkeran ve Orta Aras bu bölgelerin isimlerini oluştururlar. Oluşturdukları bu bölgelerin ayrılmasının sebebi de tabi ki sahip oldukları farklı özelliklerdir. Azerbaycan her yönden büyük özelliklere sahip bir ülke olmasını dünyada var olan 11 iklim çeşidinden 9’una ev sahipliği yapmasıyla da göstermektedir.

Azerbaycan Tarihi

Azerbaycan’ın adı hakkında birçok görüş vardır. Buraya hükmeden komutanlardan biri olan Atropates’ten (M.Ö. 323) geldiği söylenir ve bazıları “Od” anlamına gelen azer kelimesinden geldiğini söyler. Ancak yer adının etimolojisi yapılırken, kaynaklara göre özgünlüğü büyük olan bölgeye hakim olan Kasar (Hazar) Türklerinin adının da dikkate alınması gerekir.

Azerbaycan ve Britanya Kolumbiyası’na gelen Türklerin tahminleri. Saka-İskit döneminde başladığı söylenmektedir. Multipl skleroz. Hun Türklerinin 395 yılında Balkanlara indiklerinde bir kısmının Kafkaslar üzerinden Anadolu ve Azerbaycan’a geldikleri bilinmektedir.

Selçuklu Hakimiyeti Dönemi

Selçuklu Türklerinin Azerbaycan’da ortaya çıkışı 1015-1021 yılları arasında olmuştur. Sultan Alpaslan döneminde Azerbaycan Türkmenleri sayesinde Azerbaycan’ın Türkleşmesi kolay olmuştur. Azerbaycan daha sonra İlhanlılar tarafından yönetildi ve bir süre Altın Orda’da kaldı. Akkoyunlu ve Karakoyunlu dönemlerinde Türkiye’nin en kalabalık dönemini yaşamıştır. Daha sonra Azerbaycan’da Safeviler, Afşarlar ve Kaçarlar hüküm sürdü.

Hanlıklar Dönemi

Bundan sonra sırasıyla Şeki, Gence, Bakü, Derbent, Kuba, Nahçıvan, Revan, Tebriz, Urmiye, Erdil Hanlıkları dönemi başladı.

Azerbaycan topraklarının Ruslar tarafından yönetilmesinden sonra, Ermeniler Erivan ve Karabağ’a yerleşmeye başladılar.

Azerbaycan Türkleri 1918-1920 yıllarında Kafkas Kongresi’ni toplamışlar ve 28 Mayıs 1918’de Azerbaycan ulus devletini kurmuşlardır. Devlet, Ortadoğu’daki ilk özerk cumhuriyetti. Ancak 1920’de Transkafkasya’daki Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri Birliği’ne katılmak zorunda kaldı. 30 Eylül 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte yeniden bağımsızlığını ilan etti.

Azerbaycanlılar, Kafkasya’nın en büyük Türk bölümünü oluşturuyor. Bugüne kadar Kafkasya’da ulusal ve ırksal uyanışın merkezi Bakü olmuştur. Bu fikrin kurucuları Hüseyni Zade Ali, Ağaoğlu Ahmed, Ali Merdem Topçu Bey’dir.

Azerbaycan Enlem Ve Boylamları

Azerbaycan 38°-25 kuzey enlemleri ile 44°-50 doğu boylamları arasına konumlanmış, sınırının uzunluğu 3600 km olan bir ülkedir. Azerbaycan 657 metre deniz seviyesinden yüksekte bulunmaktadır ve topraklarının %50’si dağlık alanlardır. Dağlık alanları Büyük Kafkas, Küçük Kafkas ve Talış dağlarından meydana gelmektedir. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin en yüksek noktası Tufandağı’dır. Tufandağı’nın yüksekliği ise tam 4489 metredir. Bu dağların yanı sıra ülkede bulunan Hinadağı, Delidağı ve Kedidağı da bölgenin önemli dağlarındandır. Düzlük alanlarına gelecek olursak ise Kura-Aras Ovası ülkenin en büyük düzlüğüdür.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin oluşan yıllık ortalama sıcaklığı 10 C°’nin üzerindedir. Ülkede bulunan en büyük göl 17,5 km² ile Hacıkabul Gölü’dür. Ülkenin bu doğal güzelliklerini seyre doyulmaz bir şekilde her mevsim ziyaret etmeniz tavsiye edilir. Azerbaycan’ın tüm dallarda çeşitlilik gösteren bölümlerine sahip üniversitelerinde eğitim alanlar, nadide güzelliklerinden faydalanma olanağına da sahip olmaktadırlar.

Puanla
[OY: 1 Ortalama: 5]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!