Azerbaycan Doğal Kaynakları

Azerbaycan Doğal Kaynakları

Azerbaycan Doğal Kaynakları :Azerbaycan'ın verimli toprakları ve doğal kaynakları bulunmaktadır. 155 farklı yakıt, 5 altın, 6 civa, bakır ...

Azerbaycan Doğal Kaynakları

Azerbaycan Doğal Kaynakları

Azerbaycan Doğal Kaynakları, Azerbaycan’da en verimli, doğal kaynak açısından en zengin kesim Qarabağ bölgesine ait olduğu bilinmektedir. Yüz elli beş türde faydalı yakıt, beş altın, altı civa, iki bakır, bir kurşun ve çinko, on dokuz üzlük taşı, on testere taşı, dört adet çimento hammaddesi, on üç türde inşaat taşı,bir soda üretimi için hammadde, yirmi bir pemza ve volkan külü, on kil, dokuz kum-çakıl, beş inşaat kumu, dokuz alçı, anhidrit ve gec yatakları bulunmaktadır.

Bu durum Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ekonomik potansiyeli ve gelişmesi için ciddi bir önem teşkil etmekteydi. Şuşa ilçesi içinde Şuşa üzlük taşı, Keçeldağ (Lisokor) kil, Şuşa yeraltı tatlı su, tedavi özelliğine göre ünlü Essentuki suyundan geri kalmayan Şirlan ve Turşsu maden suyu yatakları bulunmaktadır.Hocalı ili topraklarında yer alan Zerinbağ ve Ağçay üzlük taşı, Şuşa kireç taşı, Hocalı kil, Hankendi (Esgeran grubu) kum-çakıl karışımı ve Hankendi yeraltı tatlı su yatakları mevcut olduğu bilinmektedir.

Hocavend Bölgesi Toprakları

Hocavend bölgesi topraklarında ise Ediş kabbro üzlük taşı, Hocavend kireç taşı ve yeraltı tatlı su yatakları yer almaktadır. Ağdere ilçesinde zengin Kızılbulak altın ve bakır, Mehman kurşun, çinko, Demirli bakır, Canyatak-Gülyatak altın, Ağdere, Şorbulak-I, Şorbulak-II testere taşı ve Ağdere gec, ayrıca da kireç taşı ve alçı yatakları vardır. Ağdere tatlı yeraltı su kaynakları bu bölgede tespit edilmiştir.

Ülkemiz kadar gelişmiş olmasa da yer altı ve yer üstü doğal kaynaklara sahiptir. Azerbaycan, Ortadoğu’da petrol ve doğalgaz kaynaklarına yakın bir konumda yer almakta olup, doğal kaynaklar yönünde gelişmekte olan bir ülkedir. Bölgede yaşayan işadamları son zamanlarda hammadde çıkarmak için ülkeye yatırım yapıyor. Azerbaycan’ın para birimi ekonomik olarak ülkemizden daha güçlü gibi görünse de, satın alma gücü açısından aynı denkliğe sahip olduğu için burada yaşamayı seven insanlar ülkemizdekiyle aynı maliyete sahiptir.

Son yıllarda birçok üniversite öğrencisi, ülkemizle aynı eğitim maliyetinde daha kaliteli üniversite eğitimi için bu ülkeyi seçmiştir. Fiziksel olarak Azerbaycan daha küçük yapısıyla önemli işadamları ile ülke ekonomisini büyütmeye çalışıyor. Ülkenin girişimcilere verdiği destek, diğer ülkelere örnek teşkil edecek düzeyde.

Azerbaycan’a Yatırım Yapın

Bu ülkede yaşayan önde gelen girişimcilerden bazıları zaman zaman ülkemize yatırım yapmaktadır. Azerbaycan’da devlet yapısı, yerli iş adamlarının yanı sıra farklı fırsatlarla yabancı iş adamlarını da desteklemektedir ve son yıllarda Azerbaycan’ın doğal kaynaklarının çıkarılması, işlenmesi ve satışı için dışarıdan büyük miktarda yatırım yapılmıştır. Amerikalı işadamlarının son yıllarda geniş doğal gaz ve petrol rezervlerine sahip bir ülkede yatırım yaptıkları görülüyor. Doğal gazın Gürcistan gibi ülkelere ihracatı ile ülke ekonomisine de büyük faydalar sağlamıştır.

Azerbaycan, Kafkasya bölgesinde, Türkiye sınırında, denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Dünyanın en yoğun nüfuslu ülkelerinden biridir. Başkent, toplam 874.064 mil kare alana sahip Bakü’dür. Ülke zengin bir doğal kaynak mirasına sahiptir ve kuruluşundan bu yana dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri haline gelmiştir. Zamanla, ülkenin kaynakları büyümesine ve başarılı bir ulus olmasına yardımcı oldu.

Doğal kaynaklar ekonominin bel kemiğidir ve ülkenin rakiplerinden öne çıkmasına yardımcı olur. Azerbaycan’ın doğal kaynakları arasında doğalgaz, petrol, bakır, altın, gümüş, krom ve tungsten bulunmaktadır. Bu kaynaklar Azerbaycan’ın ulaşım sektörünün yanı sıra sanayi ve imalatını geliştirmesine yardımcı oluyor. Ülke ayrıca, genel ekonomik gelişimine katkıda bulunan elektrik üretimi için bu kaynaklara güveniyor. Ayrıca bu kaynaklar dış ticareti kolaylaştırmakta ve ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağlamaktadır.

Hükümet, ülkesini tanıtmak ve yeni sakinleri çekmek için bölgenin kaynaklarını iyi kullanıyor. Örneğin Bakü, AZEXCO-Azerbaycan’ın ticaret organizasyonunu tanıtmak için uluslararası ticaret fuarlarına ev sahipliği yapıyor. Bu sergiler Azerbaycan’ın doğal kaynaklarını sergilemekte ve bu alanlarda yabancı yatırımları teşvik etmektedir. Ayrıca Bakü, uluslararası ticari çıkarları ve teknoloji transferini teşvik etmek için uluslararası bilimsel ve teknolojik konferanslara ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca Azerbaycan’ın denizcilik şirketi Bazonline, karbon nötrlük planının bir parçası olarak dünyanın her yerine yakıt olarak doğal gaz kullanan kargolar gönderecek.

Azerbaycan’ın ekonomik büyümesi büyük ölçüde doğal kaynaklarına bağlı olmasına rağmen, aynı zamanda yabancı yatırıma da bağlıdır. İran, Rusya ve Türkiye ile komşudur ve bu bölgelerde iş yapmak isteyen firmalar için önemli yatırım fırsatları sunmaktadır. Ayrıca, Azerbaycan 2004 yılında Avrupa Birliği’ne (AB) katıldığında Avrupa Komisyonu’nun (CoE) bir parçası olmuştur. Bu transferin bir sonucu olarak, bazı AB yasaları, birliğin parçası olmasalar bile üye devletler için geçerlidir. direkt olarak. Bu, Azerbaycan şirketlerinin, diğer ülkelerin doğal kaynaklarına yönelik potansiyel yatırımcı ilgisi nedeniyle, birkaç kısıtlamayla diğer CoE üye ülkelerine mal ihraç edebilecekleri anlamına gelir.

Azerbaycan zenginliğini doğal kaynaklarından elde etmesine rağmen, Azerbaycan yetersiz Avrupa yatırımı nedeniyle halen yoksullukla mücadele etmektedir. Dış kaynaklar. Hükümet, yatırım fırsatlarını artırmak ve yeni sakinleri çekmek için sanayileşme ve tedarik yoluyla ülkeyi güçlendirmeye çalışıyor. Ayrıca, bir bölgenin kaynaklarından yararlanmak, şu anda ülke ekonomisine doğrudan fayda sağlamasa bile yerel ekonomik büyümeyi teşvik edebilir.

Adres Te. No.
Katip Mustafa Çelebi Mavi Han İstiklal Caddesi No: 49 D:kat:5, 34433 Taksim/İstanbul (0212) 709 87 09
Puanla
[OY: 1 Ortalama: 5]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!