Azerbaycan Yer Şekilleri

Azerbaycan Yer Şekilleri

Azerbaycan dağlık bir ülkedir. Ülkede Kafkas Dağları'nın yükseltisi büyük bir etki oluşturmaktadır. Güneydoğusunda küçük Kafkas dağları yer almaktadır.

Azerbaycan Yer Şekilleri

Azerbaycan Yer Şekilleri, Azerbaycan dağlık kesimleri oldukça fazla olan bir ülkedir. Ülkede yer almakta olan Kafkas Sıradağları’nın yükseltisi ortalama sonuçları göz önüne aldıkça dört bin metreyi geçebilmektedir. Azerbaycan’ın en yüksek yeri Bazardüzü’dür. Bazardüzü’nün yükseltisinin de dört bin metreyi geçmiş olduğu bilinmektedir.Azerbaycan Yer Şekilleri , Azerbaycan’ın güneydoğusunda Küçük Kafkas Dağları yer almaktadır ve Şah Dağ, Murat Dağı ve Zangezur Dağlarıyla Karabağ platosundan oluşmaktadır. Azerbaycan’ın güneyinde ise Talis Dağları bulunmaktadır ve bu dağların arasında Kura-Aras ovaları yer almaktadır. Kura-Aras ovaların yeryüzü şekilleri oldukça sade ve geniştir.

Azerbaycan Su Kaynakları

Ova düzlükleri arasında Şirvan, Karabağ-Mil, Güney Mugan, Mil-Mugan-Şirvan ovaları ve akarsuların getirdiği alüvyon depoları yer almaktadır. Ovalar Azerbaycan için önem teşkil etmektedir. Ülkede ki en önemli akarsular Kura ve Aras Akarsularıdır. Azerbaycan mineralli su kaynakları bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Azerbaycan da dağlar yamaçlı kayın, meşe ve çam ormanları ile örtülüdür. Azerbaycan’da hayvan türleri arasında geyik, karaca, yaban domuzu, ayı, vaşak, Avrasya bizonu, elik ve pars sayılabilmektedir. Çil keklik ve orman tavuğu kuş türleri arasında en sık karşılaşılan türlerdendir. Kura-Aras Ovasında bozkırlara ve yarı çöl ortamına uygun özgü bitkiler yetişmektedir.

Azerbaycan’ın oldukça önemli bir kısmı gri ve tuzlu topraklar ile örtülüdür. Yüksek kesimlerde kestane rengi topraklar fazlalıktadır. Azerbaycan’da genel itibari ile astropik kurak bir iklim hâkim olmaktadır. Ülkede kışlar ılık ve yaklaşık dört-beş ay sürmektedir. Azerbaycan’da yazlar ise ortalama yirmi yedi derece sıcaklıkla geçmektedir. Ülkede en yüksek sıcaklık kırk üç dereceyi bulmaktadır. Nemli bir astropik iklimin hâkim olduğu güney ve doğu bölgeler ise en çok yağış alan noktalardır.

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!