Azerbaycan Fiziki Özellikleri

Azerbaycan Fiziki Özellikleri

Vilayetlerden oluşan Azerbaycan fiziki özellikleri açısından dikkat çekiyor. Büyük Kafkas, Gür Aras, Küçük Kafkas, Orta Aras ve Lenkeran olmak üzere..

Azerbaycan Fiziki Özellikleri

Azerbaycan Fiziki Özellikleri, Azerbaycan vilayetlerden oluşmaktadır. Bu vilayetler Büyük Kafkas, Küçük Kafkas, Kür-Aras, Lenkeran ve Orta Aras olmak üzere beşe ayrılır. Ayrıca bu vilayetler kendi aralarında da ayrılırlar. Büyük Kafkas kendi arasında beşe ayrılır. Bunlar, Samur-Deveci, Gonagkend, Zakalata-Lahıç, Şamahı ve Gobustan-Abşeron’dur. Ülkenin kuzey ve kuzey doğu alanlarını içermektedir. Kışın mülayim olan yarım sahra ve kuru çöl iklimine sahiptir.

Azerbaycan Fiziki Özellikleri, Kür-Aras kendi arasında altıya ayrılır. Bunlar, Acınohur-Ceylançöl, Alazan-Eğriçay, Gazak-Karabağ, Kürdü-Şirvan, Arasboyu ve Merkezi Aran’dır. Azerbaycan’ın üçte birini kaplar. kışın mülayim olan yarım sahra ve kuru çöl iklimi, kuzey-doğu kesimleri kışın kurak olan mülayim-sıcak iklim tipine sahiptir. Küçük Kafkas kendi arasında dörde ayrılır. Bunlar, Gence dağları, Karabağ, Hekeri ve Karabağ volkanik yaylasıdır. Özellikle Küçük Kafkas dağlarını içermektedir. Yüksek dağlık kesimlerde kışı kurak olan soğuk iklim hakimdir. Lenkeran kendi arasında ikiye ayrılır.

Lenkeran Kendi Arasında İkiye Ayrılır

Bunlar, Lenkeran ve Talış Dağları’dır. Azerbaycan’ın güney doğu kenarları bu bölgeye dahil edilmiştir. Vilayet doğudan Hazar denizi ile güneyden ve Batıdan İran ile sınırlanmıştır. Mülayim-sıcak iklim sahiptir. Son olarak Orta Asya kendi arasında ikiye ayrılır. Bunlar, Şerur-Ordubat ve Nahçıvan Dağları’dır. Nahçıvan Fiziki-coğrafi vilayeti Nahçıvan Özerk Cumhuriyetini içermektedir. Yarım sahra ve kuru çöl iklimine sahiptir. Sıcaklık 32-43 dereceleri arasındadır

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!