Azerbaycan Fiziki Özellikleri

Azerbaycan Fiziki Özellikleri

Vilayetlerden oluşan Azerbaycan fiziki özellikleri açısından dikkat çekiyor. Büyük Kafkas, Gür Aras, Küçük Kafkas, Orta Aras ve Lenkeran olmak üzere..

Azerbaycan Fiziki Özellikleri

Azerbaycan Fiziki Özellikleri

Azerbaycan Fiziki Özellikleri, Azerbaycan vilayetlerden oluşmaktadır. Bu vilayetler Büyük Kafkas, Küçük Kafkas, Kür-Aras, Lenkeran ve Orta Aras olmak üzere beşe ayrılır. Ayrıca bu vilayetler kendi aralarında da ayrılırlar. Büyük Kafkas kendi arasında beşe ayrılır. Bunlar, Samur-Deveci, Gonagkend, Zakalata-Lahıç, Şamahı ve Gobustan-Abşeron’dur. Ülkenin kuzey ve kuzey doğu alanlarını içermektedir. Kışın mülayim olan yarım sahra ve kuru çöl iklimine sahiptir.

Azerbaycan Fiziki Özellikleri, Kür-Aras kendi arasında altıya ayrılır. Bunlar, Acınohur-Ceylançöl, Alazan-Eğriçay, Gazak-Karabağ, Kürdü-Şirvan, Arasboyu ve Merkezi Aran’dır. Azerbaycan’ın üçte birini kaplar. kışın mülayim olan yarım sahra ve kuru çöl iklimi, kuzey-doğu kesimleri kışın kurak olan mülayim-sıcak iklim tipine sahiptir. Küçük Kafkas kendi arasında dörde ayrılır. Bunlar, Gence dağları, Karabağ, Hekeri ve Karabağ volkanik yaylasıdır. Özellikle Küçük Kafkas dağlarını içermektedir. Yüksek dağlık kesimlerde kışı kurak olan soğuk iklim hakimdir. Lenkeran kendi arasında ikiye ayrılır.

Lenkeran Kendi Arasında İkiye Ayrılır

Bunlar, Lenkeran ve Talış Dağları’dır. Azerbaycan’ın güney doğu kenarları bu bölgeye dahil edilmiştir. Vilayet doğudan Hazar denizi ile güneyden ve Batıdan İran ile sınırlanmıştır. Mülayim-sıcak iklim sahiptir. Son olarak Orta Asya kendi arasında ikiye ayrılır. Bunlar, Şerur-Ordubat ve Nahçıvan Dağları’dır. Nahçıvan Fiziki-coğrafi vilayeti Nahçıvan Özerk Cumhuriyetini içermektedir. Yarım sahra ve kuru çöl iklimine sahiptir. Sıcaklık 32-43 dereceleri arasındadır.

Azerbaycan’ın Fiziki Özellikleri

Azerbaycan’ın fiziki özellikleri, Azerbaycan illerinden oluşmaktadır. Bu iller beş Büyük Kafkasya, Küçük Kafkasya, Kuraras, Lenkeran ve Orta Arras’a ayrılmıştır. Ayrıca, bu iller arasında bölünmeler vardır. Büyük Kafkasya beşe bölünmüştür. Bunlar Samur-Deveci, Gonagkend, Zakalata-Lahiç, Şamahı ve Gobustan-Abşeron’dur. Ülkenin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerini içerir. Ilıman kışlar ile yarı Sahra ve kuru çöl iklimine sahiptir.

Azerbaycan’ın fiziki özellikleri, Kür-Aras altıya ayrılır. Bunlar Acınohur-Ceylançöl, Alazan-Eğriçay, Gazak-Karabağ, Kürdü-Şirvan, Arasboyu ve Orta Aran’dır. Azerbaycan’ın üçte birini kapsıyor. Ilıman kışlar ile yarı Sahra kuru bir iklime sahiptir ve kuzeydoğu, kuru kışlar ile sıcak bir iklime sahiptir. Küçük Kafkasya dörde bölünmüştür. Bunlar Gence Dağı, Karabağ, Hekri ve Karabağ Volkanik Platosu’dur. Özellikle Küçük Kafkas Dağları’nı içerir. Alp bölgelerinde iklim soğuk ve kışlar kurak geçer. Lenkeran’ın iki çeşidi vardır.

Azerbaycan ve Önemli Fiziki Şartları

Azerbaycan, Avrasya’nın Kafkasya bölgesinde yer alan bir ülkedir. Ülke yarı kurak bir iklime sahiptir ve petrol, gaz, su ve verimli toprak gibi doğal kaynaklar bakımından zengindir. 77.000 mil karelik bir alana ve 9.1 milyon nüfusa sahiptir. Azerbaycan’ı çoğu insan için çekici kılan bir diğer faktör de uygun yaşam koşulları ve mükemmel hijyen standartlarıdır. Ancak Azerbaycan, ülkenin sürdürülebilir kalkınması için ele alınması gereken bazı çevresel sorunlarla karşı karşıyadır.

Azerbaycan’ın başlıca mineralleri kömür, bakır ve demir cevheridir. Bakırın ana kaynağı Türkmenistan’daki Krasnokutsunda Dağları’ndan gelen bakır cevheridir. Bakır madenleri, Yunanistan Kralı Büyük İskender’in burada bir sanayi kompleksi kurduğu MÖ 3. yüzyıldan beri Bakü’de faaliyet göstermektedir. Antik Yunanlılar daha sonra Roma döneminde Naginum’dan altın çıkararak dünya çapında satılan madeni paralar ürettiler. Yunan sikkelerine “azotik” deniyordu çünkü “Azeri” (muhtemelen modern Ermenistan’ı temsil eden bir yer adı) veya “Azeri” ile basıldılar. Petrol rezervleri bakımından da zengin olan Azerbaycan, bugüne kadar 101 üretim alanından yaklaşık 31 milyar varil petrol çıkarmıştır. Petrolün yanı sıra, Bakü yakınlarındaki Haydar Aliyev Uluslararası Petrol Terminali’ndeki petrol kuyuları gibi, doğal gaz da yerden çıkarılan bir başka fosil yakıttır.

Azerbaycan’ın ana sanayileri arasında metalurji, tekstil, askeri üretim ve petrol ve gaz çıkarma ve tarım gibi enerji sektörü yer alıyor ve ülkenin GSYİH’sının yıllık %18’ine katkıda bulunuyor. Tarım ağırlıklı olarak buğday, mısır, üzüm ve diğer meyve ağaçlarının yanı sıra ülke genelinde 500’den fazla hayvan çiftliği tarafından üretilen süt ürünleri, hayvansal yağ ve diğer et ürünlerini üretmektedir. Gelişmeyi etkileyen diğer fiziksel koşullar arasında nem seviyeleri (yıllık yağış miktarı daha yüksek olan bölgelere göre daha düşük), sıcaklık seviyeleri (yıllık yağış miktarı daha yüksek olan bölgelere göre daha yüksek) ve kuraklık seviyeleri (yetersiz yağış nedeniyle yıl boyunca) sayılabilir. Azerbaycan, madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik veya petrol veya gaz yataklarının sondajı gibi bazı çevresel sorunlarla karşı karşıya olmasına rağmen, sürdürülebilir kalkınmada önemli ilerleme kaydetmiştir. Örneğin, GoAzeri girişimi, 2020 yılına kadar tüm Azerbaycan dillerini uluslararası kalite çeviri standartlarıyla uyumlu hale getirmeyi hedefliyor – vatandaşlarının doğal farkındalığını artırmayı amaçlayan bir hareket. Ayrıca GoAzeri, vatandaşları çevre konusunda eğitmenin başka bir yolu olan İngilizce kelimeleri Azericeye çevirmek için yapay zeka teknolojisini kullanan bir çevrimiçi sözlük projesi başlattı.

Puanla
[OY: 0 Ortalama: 0]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!