Azerbaycan Üniversiteleri Yök Denkliği

Azerbaycan Üniversiteleri Yök Denkliği

Türkiye'den birçok öğrenci eğitim fırsatı ile avantaj sağlayan Azerbaycan üniversiteleri YÖK denkliği olan üniversiteleri ile Türkiye'den katılacak..

Azerbaycan Üniversiteleri Yök Denkliği

Azerbaycan Üniversiteleri Yök Denkliği, Yurtdışında ki yüksek öğretim kurumlarından alınan diplomaların eşdeğerlik işlemine denklik denilmektedir. Diploma denklik belgesi talep edilen yabancı diplomanın Türkiye’de hangi alan ve düzeyde tanındığını gösteren resmi bir belgedir. Türkiye’de yabancı diplomalara YÖK tarafından değerlendirme yapılarak denklik verilmektedir. Azerbaycan’daki çoğu üniversite YÖK’ün resmi sitesinde tanınan olarak yayınlanmış üniversiteler arasında yer almaktadır. YÖK’ün bir üniversiteyi resmi olarak tanıması önem taşımaktadır. Çünkü tanımadığı bir üniversiteye denklik belgesi verme şansı yoktur. Bu nedenle öğrencilerin YÖK’e dilekçe yoluyla okuyacakları bölümlerin ve fakültelerin tanınıp tanınmadığına dair sorgu yaptırmaları gerekmektedir.

Azerbaycan’daki üniversitelerin müfredatları Türkiye’dekine benzer olduğundan hem çoğu üniversite resmi olarak tanınmakta hem de dersler uygun olduğundan ekstra eğitim almaya gerek kalmadan denklik alınabilmektedir. Üniversitelerin tanınması denklik için sadece yeterli olmamakla birlikte ders müfredatları karşılaştırmalı olarak bakılıp her bölüm için farklı uygulamalar yapılmaktadır. Genellikle YÖK Azerbaycan üniversiteleri sözel bölümler için herhangi bir uygulama yapılmaksızın denkliği kolaylıkla sağlamaktadır. Sadece sayısal bölümlerin belli müfredatları uymayanlar için YÖK kendi düzenlediği sözlü mülakatlara öğrencileri tabi tutmaktadır.

Yök Sözlü Mülakatlar

Bu mülakatlar öğrencilerin aldıkları eğitim içeriğine dayalı olduğundan öğrenciler rahatlıkla sorulara cevap vermekte, Azerbaycan üniversitelerinin eğitim kalitesinin de farkını ortaya koymaktadır. Denklik işlemleri ve başvuru süreçlerine dair tüm bilgiler ve detaylar www.yok.gov.tr adresinde yer almaktadır. Öğrenciler Azerbaycan’daki üniversitelere kayıt olmadan Türkiye’den bölümleri ve okulları ile ilgili yaptıkları sorguya karşılık gelen dilekçeyi noterden onaylattıkları sürece denklikle ilgili hiçbir yasal sıkıntıları olmayacaktır.

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!