Azerbaycan Kültür Ve Yapısı

Azerbaycan Kültür Ve Yapısı

Azerbaycan Kültür Ve Yapısı :Müslüman ülkeler arasında yer alan ve demokratik laik bir devlet yapısı bulunan Azerbaycan...

Azerbaycan Kültür Ve Yapısı

Azerbaycan Kültür ve Yapısı

Azerbaycan Kültür Ve Yapısı, Müslüman ülkeler arasında ilk laik ve demokratik devlet olan Azerbaycan, yedi adet Türk devletinden sadece bir tanesidir. Azerbaycan cumhuriyeti 1918 yılında kurulmasına karşın 1920 senesinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin topraklarına dâhil olmuştur. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin dağılması sonucunda 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan gelişmiş bir ülke olma niteliğine günden güne ulaşmaktadır. Azerbaycan da Türklerin dışında Lezgiler, Ermeniler ve Ruslar da nüfusun büyük bir kısmını etkilemektedir. Azerbaycan da nüfus ortalama dokuz milyondur ve Türkiye de olduğu gibi genç nüfus oldukça yoğun bir kısmı kaplamaktadır.

Azerbaycan Kültür Ve Yapısı, Azerbaycan da Azeri dili olan Azerbaycan Türkçesi hâkimdir. Bunun dışında Azerbaycan halkı Azeri dilinin dışında Farsça ve Rusçaya da oldukça ilgilidirler. Azerbaycan zengin bir kültüre sahip olmak ile birlikte Türkiye ile ortak izlere sahip olduğu bilinmektedir. Azerbaycan da müzik önemli bir yer tutmaktadır. Azeri müziği konularını genelde günlük yaşamdan ve sosyal durumlardan edinmektedir. Azeri müziklerinde tar, kemençe, ut, bağlama, balaban, zurna, kaval, nağara,tütek gibi çalgılar kullanılmaktadır. Azerbaycan 2011 yılında düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında birincilik elde etmiştir.

Azerbaycan kültürü Azerbaycan’da yaşayan halklar ve Azerbaycan’ın tarihi devletlerinin kültürü. Bölgedeki siyasi ve askeri olaylar ile Doğu ile Batı arasındaki Azerbaycan yerleşimleri kültürel gelişmeyi etkileyen başlıca faktörlerdir. Azerbaycan, Doğu Avrupa ve Batı Asya’da yer alır ve Avrupa Komisyonu üyesidir.

15. yüzyılda iki Azerbaycan kültür merkezi kuruldu: Güney Azerbaycan ve Aşağı Karabağ. Bu kültür merkezlerinin oluşumu on altıncı ve on sekizinci yüzyıllar arasında tamamlanmıştır. Azerbaycan kültürünün 14. ve 15. yüzyıllardaki kökeninden bahsederken, Azerbaycan edebiyatının ve kültürünün diğer bölümlerinin ayrılmaz bir şekilde dil ile bağlantılı olduğunu belirtmek gerekir. Maddi kültür, nüfus Türkleşmesinden önce ortaya çıktı. Bağımsızlıktan sonra Azerbaycan kültürü İran ve Arap kültürleriyle yakın bağlarını sürdürmüş ve her iki kültürle de dini ve kültürel-tarihi gelenekleri paylaşmıştır. [1] Azerbaycan, çeşitli kökenlerden Kafkas ve İslam kültürünün bölgelerinde temsil edilmektedir. Azerbaycan, 6 bağımsız Türk ülkesinden biridir ve Türk Konseyi ile Uluslararası Türk Kültür Örgütü’nün aktif bir üyesidir.

Azerbaycan Sanat ve Kültürü

Heykel

1940’lı ve 50’li yıllarda Azerbaycan’da heykelin popülaritesi arttı. Önemli eserler arasında Mirza Fetali Ahundov (Pinhos Sabsay, 1930), Nizami Ganjawiya (Fuad Abdurrahmanov, 1949), karşısındaki Lenin hükümet binası (Jalal Karyağdı, 1954), Hurşidbanu Netəvana (Ömer Eldarov, 1960), Üzeyir Hacıbeyova (Tokay) Mammadov, 1960), Mikail Müşfik (Münevver Rizayeva, 1968), Kara Karayev (Fazıl Najafov, 1968).

Mimari

Azerbaycan’daki en eski mimari yapılar Küçük Kafkas Dağları ve Nahçıvan’da bulunur, Tunç ve Tunç Çağına aittirler. Sabirabad’daki Urtan kalesi, halen Azerbaycan’ın bazı güney bölgelerini de içeren Atropatna’dandır. Yaklaşık bin yıl Azerbaycan’ı yöneten Kafkas Arnavutluk’tan Kiş Kilisesi, Çırakkale, Kebele Kalesi ve Kum Katedrali gibi yapılar ayakta kaldı.

Azerbaycan’daki en eski İslami yapı VII. Yüzyıl Ağsu ve Şamakhi Camileri. Sekiz. Bu yüzyılda Araplar, cami, türbe ve medrese gibi yapılar inşa ederek Azerbaycan’a hükmetti. Arap hilafetinin gerileme döneminde bölgede farklı mimari tarzlar ortaya çıktı: Şirvan, Arran ve Nahçıvan örnek olarak gösterilebilir.

Azerbaycan Halkının Dini

Azerbaycan da halkın yüzde doksan altılık kısmı Müslüman ve büyük bir bölümü de Şiilik mezhebine bağlı olduğu bilinmektedir. Sünni, Zerdüşt, Hıristiyan ve Bahaîler de Azerbaycan’da nüfus dâhilinde bulunun dini inançlar arasında yer almaktadır. Azerbaycan ‘da nüfusun oldukça ciddi bir kısmı kırsal alanlarda yaşayarak hayatlarını sürdürmektedir. Kırsal alanda yaşayan Azeriler belli bölge, alanların kutsallığı ve bazı ağaç ve taşlara karşı ciddi bir saygı gösteriminde bulunmaktalar. Azerbaycan İslamiyet öncesine dayanan animist inançlara da sahip bir ülkedir.

Puanla
[OY: 3 Ortalama: 3.7]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!