Azerbaycan Yönetim Şekli

Azerbaycan Yönetim Şekli

Azerbaycan yönetim şekli cumhuriyettir. Laiklik ve Cumhuriyet yönetimi ile ülke varlığını sürdürmeye devam ediyor. Bağımsızlığını ilan eden ve tam..

Azerbaycan Yönetim Şekli

Azerbaycan Yönetim Şekli, Batı Asya ile Doğu Avrupa’nın kesiştiği noktada yer alan en büyük ülke olan Azerbaycan da yönetim sekli parlamenterdir. Azerbaycan bünyesine bağlı olarak günümüzde de devam eden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti bulunmaktadır. Azerbaycan da demokratik cumhuriyetin temeli 1918 yılında atılmıştır. Azerbaycan üniter bir anayasal cumhuriyet olarak yönetilmektedir. Azerbaycan da çok partili demokratik sistem benimsenmiş olmasına karşın ülkede bu sistem tam olarak oturmamaktadır. Azerbaycan günümüzde laik bir cumhuriyettir. Devlette en yüksek mertebe cumhurbaşkanıdır. Hükümetin başkanı ise başbakandır.

Cumhurbaşkanı seçimi ülkede genel seçimler aracılığıyla sağlanmaktadır. Ülkede elli adet üyeyi barındıran parlamento bulunmaktadır. BM(Birleşmiş Milletler) , BDT( Bağımsız Devletler Topluluğu ), IMF ( Uluslararası Para Fonu) ve NATO gibi uluslararası örgütlere Azerbaycan da üyedir. Azerbaycan da işsizlik ve intihar oranları oldukça düşüktür. Azerbaycan Cumhuriyetinin tek bayrağı, terk arması ve tek milli marşı bulunmaktadır. Azerbaycan terörle mücadele için kurulmuş olan uluslararası koalisyonların aktif bir üyesi konumundadır.

Azerbaycan Yönetim Şekli

1991 yılında bağımsızlığını kazanmış olan Azerbaycan verimli tarım arazileri, doğalgaz, petrol, demir cevheri kaynakları açısından oldukça önemli konumdadır. Azerbaycan da yasama yürütme yargı organları birbirinden bağımsız şekilde görev yapmaktadır. Azerbaycan kuvvetler ayrılığı ilkesini benimsemektedir. Ülkede tek meclislilik sistemi hâkimdir. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Ulusal Meclisin kontrolündedir. Parlamento seçimleri beş yılda bir olmak üzere, Kasım ayının ilk pazar gününde gerçekleşmektedir.

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!