Azerbaycan Dini

Azerbaycan Dini

Azerbaycan Türkiye ile müttefik bir ülkedir. Azerbaycan dini inancı Şii Müslümalık’dır. Azınlık olarak yaşayan Ortodoks Hristiyanlar da vardır.

Azerbaycan Dini

Azerbaycan Dini

Azerbaycan Dini, Azerbaycan Cumhuriyeti uzun yıllar Sovyetler Birliği’nin egemenliğinde ve sömürüsünde yaşamış, halkı dini ve kültürel açıdan baskılara maruz kalmıştır. Özellikle din ve dil açısından Azerbaycan baskıdan dolayı kendi kimliğini yaşayamamıştır. Dil açısından Latin alfabesini kullanmak isteyen Azeriler Kiril alfabesini kullanmak zorunda kalmışlardır. Din açısından da ibadethaneleri yıkılan ve yağmalanan Müslüman ve Hristiyan halk uzun zaman ibadet yerleri bulamamış zamanla batıl inançlara yönelimler bile görünmüştür.

Azerbaycan Halkının Dini

Azerbaycan halkının %95’ini Şii ve Sünni Müslümanlar oluşturmaktadır. Geri kalan halk arasında Hristiyanlar ve Yahudiler yer almaktadır. Hristiyanların büyük çoğunluğu Rus Ortodoks Kilisesi, Gürcü Ortodoks Kilisesi ve Malakanlar’dan oluşmaktadır. Azerbaycan Türkleri’nin büyük çoğunluğu Müslüman’dır. İslamiyet Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan ve dinsel açıdan rahatladıktan sonra gençler arasında yaygınlaşmış ve yıkılan ibadethanelerin sayısı yükseltilmiştir. Azeri halk uzun yıllar ateist propagandasına maruz kalmış aynı zamanda komşuları İran tarafından da aşırı İslamcı baskılara maruz kalmıştır. Bu nedenle ülke vatandaşları tam olarak bir din benimseme yoluna gidememiştir. Günümüzde bakıldığında ise İslami değerlerin daha ağır bastığı gözükmektedir.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin çok uluslu yapısı dini açıdan da hoşgörü ve saygı oluşmasına neden olmuştur. Azeri halkının kendi içinde dışlama, ötekileştirme, dini baskı gibi bir şeyi hiçbir zaman olmamıştır. Çünkü halk kendi kimliğini din üzerinden oluşturma peşinde değildir. Sadece milli değerler eğitim sistemi ile oluşturulmaya çalışılmıştır ancak din buna hiçbir zaman alet edilmemiştir. Bu da halkın birbirine karşı hoşgörüsünü ve saygısını korumasını sağlamıştır.
2017 yılı itibariyle ülke 86.600 kilometrekare yüzölçümüne ve 9.8 milyon nüfusa sahiptir. Belirli dini gruplara üyelik konusunda güvenilir istatistikler yoktur, ancak resmi rakamlara göre Müslümanlar nüfusun yaklaşık %96’sını oluşturmaktadır. Nüfusun geri kalanı esas olarak Rus Ortodoks Kilisesi, Ermeni Havariler (neredeyse tamamı işgal altındaki Dağlık Karabağ topraklarında yaşayan), Yahudiler ve inançsızlardan oluşmaktadır. Çoğu Müslüman’ın nispeten düşük bir dini bağlantısı vardır ve Müslüman kimliği genellikle dinden ziyade kültür ve ırka dayanır. Dini Birimlerle İşbirliği Devlet Konseyi’ne (SCWRA) göre, Müslüman nüfusun yaklaşık yüzde 85’i Şii ve yüzde 15’i Sünnidir; geleneksel olarak, bu farklılıklar açıkça tanımlanmamıştır. 2016 raporunda, ABD Dışişleri Bakanlığı 2011’de bu rakamı yüzde 65 Şii ve yüzde 35 Sünni olarak ortaya koydu. Hıristiyanların büyük çoğunluğu Rus Ortodoks Kilisesi’ni takip ediyor. Aynı şekilde, ABD Dışişleri Bakanlığı’na göre Müslüman kimliği dine değil, kültüre ve ırka dayanmaktadır. Hristiyanlar, ülkenin başkenti Bakü ve üçüncü büyük şehri Sumgait’in kentsel alanlarında yoğunlaşıyor.

Bakü’de yaklaşık 15.000 kişilik toplam Yahudi nüfusunun çoğunluğu yaşıyor. Ayrıca Cuban Village and City, Red Town ve başka yerlerde çok daha küçük topluluklar var. Ülkede beş ila altı haham ve altı sinagog var.
Şiiler, Sünniler, Rus Ortodokslar ve Yahudiler ülkenin “geleneksel” dini grupları olarak kabul ediliyor. 100 yılı aşkın bir süredir Lutheran, Roma Katolik, Baptist, Moloch (eski inanan), Yedinci Gün Adventistleri ve Bahá’í cemaatleri var olmuştur.
Geçtiğimiz on yılda, “Vahhabiler” ve Selefi Müslümanlar, Pentikostaller ve Hıristiyanlar, Yehova’nın Şahitleri ve Harek Rishina dahil olmak üzere yabancı veya “geleneksel olmayan” olarak kabul edilen bir dizi dini grup ortaya çıktı.
Bakü, önemli gurbetçi Hıristiyan ve Müslüman topluluklara sahiptir. Yetkililer genellikle bu grupların özgürce ibadet etmelerine izin veriyor.

Yasal çerçeve

Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası, tüm inançlardan insanların kısıtlama olmaksızın dinlerini seçmelerine ve uygulamalarına izin vermektedir. Anayasa’ya göre, herkesin kendi dini inanç ve inançlarını (ateizm dahil) seçme ve değiştirme, kendi seçtikleri bir dini gruba katılma veya oluşturma ve kendi dinini uygulama hakkı vardır. Din Özgürlüğü Yasası, herhangi bir bireyin veya grubun dini faaliyetlerine hükümetin müdahalesini açıkça yasaklamaktadır; ancak, dini grupların faaliyetlerinin “kamu düzenini ve istikrarını tehdit etmesi” dahil olmak üzere istisnalar vardır.

Puanla
[OY: 1 Ortalama: 5]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!