Azerbaycan Eğitim Sistemi

Azerbaycan Eğitim Sistemi

Azerbaycan eğitim sistemi Türkiye'ye göre daha farklıdır. Eğitim genel orta eğitimi olarak üç aşamadan oluşturulmaktadır.

Azerbaycan Eğitim Sistemi

Azerbaycan Eğitim Sistemi, Eğitim sistemi ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte Azerbaycan’da eğitim sistemi genel orta okul eğitimi, ilk ve orta meslek eğitimi, yüksek eğitim gibi aşamalardan oluşmaktadır. Ülkemizdekine yapısal olarak benzerlik gösterse de lisans düzeyine kadar olan aşama Azerbaycan’da farklılık göstermektedir. Genel orta eğitimi üç aşamadan oluşmaktadır. Bunlar; İlkokul eğitimi, genel orta eğitimi ve tam orta eğitimidir. Ülkede okula öğrenciler 6 yaşında başlamaktadır. İlkokul 6 yaşında başlar ve öğrenci beşinci sınıfa gelene kadar devam eder. İlkokul eğitiminde öğrencilere eğitimlerinin ilk aşaması genel beceriler, okuma-yazma alışkanlığı, hayat bilgisi gibi dersler verilmektedir.

Genel orta eğitimi beşinci sınıftan dokuzuncu sınıfa kadar devam etmektedir. Tam orta eğitimi ise onuncu ve on birinci sınıfları kapsamaktadır. Genel orta eğitimi tamamlayan mezunlara lise diploması verilmektedir. İlk meslek ve genel meslek eğitimi temelinde toplumun talep ettiklerine uygun, sanatsal ve toplumsal meslekler üzerine meslek edindirmeyi amaçlamaktadır. Tıpkı Türkiye’deki meslek liseleri gibi düşünülebilir. Ancak burada mezun olan öğrencilere hem ortaöğretim diploması hem de meslek sertifikaları verilmektedir.

Yüksek Eğitim Aşaması

Yüksek eğitim aşaması lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Mezunlar mezun oldukları dallardan diplomalarını almaktadırlar. Yükseköğretim Kurumlarının ve bilimsel kuruluşların doktoralarına yabancı öğrencilerin kabulü Azerbaycan’ın uluslararası anlaşmaları ve paralı yüksek eğitim kurumu ile yabancı şahıslarla imzalanan anlaşmaya göre gerçekleştirilmektedir. Doktora eğitimini tamamlayan öğrencilere ilgili bilimsel alandaki kişi tarafından bilimsel derecesini gösteren belgesi takdim edilmektedir.
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!