Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi

Azerbaycan Nerede

Azerbaycan Nerede ? Türkiye ile yakın mesafede bulunan Azerbaycan Doğu Avrupa ve Asya Kıtası'nda yakın bir konumda bulunmaktadır...

Azerbaycan Nerede

Azerbaycan Nerede, Azerbaycan hem coğrafi hem de siyasi olarak önemli bir bölge olan Batı Asya ve Doğu Avrupa’yı birbirine bağlayan Kafkasya bölgesinde yer almaktadır. Güney Kafkasya bölümünün yüz ölçümü olarak en büyük bölgesini Azerbaycan kaplamaktadır. Azerbaycan’ın doğu kıyılarında Hazar Denizi, Kuzey tarafında Rusya, kuzeybatısında Gürcistan, batısında Ermenistan ve güneyinde İran bulunmaktadır. Azerbaycan uzun yıllar bağımsızlığını ilan edememiş ve SSCB’nin bir parçası olarak varlığını sürdürmüştür. Ancak bağımsızlığını 1991 yılında ilan etmesi ile sınırlarının çizilmesi mümkün olmuştur. Bu sınırlara kendisine bağlı olan Özerk Nahçıvan Cumhuriyeti de dahildir. Azerbaycan’ın aynı zamanda Türkiye ile de kısa bir sınırı bulunmaktadır.

Azerbaycan bulunduğu konum itibari ile bir Avrasya ülkesidir. Coğrafi konum olarak bakıldığında haritada 38 derece ve 42 derece kuzey enlemleri ile, 44 derece ve 51 derece doğu boylamları arasında yer almaktadır. Azerbaycan’ın sahil kısmı yaklaşık 800 kilometre uzunluğundadır. Ülkenin üstünde bulunduğu topraklar kuzeyden güneye 400 kilometre, doğudan batıya 500 kilometredir. Çok büyük bir coğrafyayı kaplamamakla birlikte jeopolitik açıdan önemli komşulara sahiptir.

Azerbaycan Coğrafi Konumu

Azerbaycan, Güney Kafkasya’da bulunan bir Avrasya ülkesidir. Konumu Doğu Avrupa ve Güneybatı Asya’dır. 38° ve 42° kuzey enlemleri ile 44° ve 51° doğu boylamları arasındaki coğrafi bölgede yer almaktadır. Sınır uzunluğu 2.648 kilometredir. Bunun 1.007 kilometresi Ermenistan, 756 kilometresi İran, 480 kilometresi Gürcistan, 390 kilometresi Rusya ve 17 kilometresi Türkiye’dir. Sahil şeridi 800 km uzunluğunda ve Hazar Denizi’nin Azerbaycan bölümünün en büyük alanı 456 km uzunluğundadır. Bölge kuzeyden güneye 400 kilometre, doğudan batıya 500 kilometre uzunluğundadır.

Doğu sınırını oluşturan Hazar Denizi, kuzeyde Büyük Kafkas Dağları ve merkezdeki geniş ovalar Azerbaycan’ın en önemli doğal özellikleridir. Büyük ve Küçük Kafkaslar ve Talış Dağları ülkenin yüzde kırkını kaplar. Azerbaycan’ın en yüksek noktası Bazardüzü Dağı (4.466 m), en alçak noktası ise Hazar Denizi’dir (-28 m). Bunun yanı sıra Yedi Doğa Harikası listesine girmeye aday çamur volkanlarının yaklaşık yarısı Azerbaycan’da bulunuyor.

Azerbaycan Coğrafi Özellikleri

Yüzey suları ana su kaynağıdır. Ancak ülkenin 8.350 nehrinin sadece 24’ü 100 kilometreden uzun. Ülkenin doğusundaki tüm nehirler Hazar Denizi’ne akar. 67 kilometrekarelik bir alana sahip olan Sarısu Gölü, Azerbaycan’ın en büyük gölüdür. En uzun nehri ise sınırların dışında uzunluğunu eklediğinizde 1.515 kilometreye ulaşan Kura Nehri’dir. Ayrıca ülke, Hazar Denizi’ndeki bazı adaların da sahibidir.

Azerbaycan 1991’de bağımsızlığını kazandığından beri, hükümet ülkenin çevresini korumak için radikal adımlar attı. Ancak 2001 yılından sonra Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattından elde edilen yeni gelirin devlet bütçesini artırmasıyla devletin çevre koruması gelişmeye başladı. Korunan alan dört yılda iki katına çıktı ve şu anda ülkenin yüzde 8’ini kaplıyor. 2001 yılından bu yana, hükümetin yedi korunan alan oluşturma ve çevreyi koruma bütçesi iki katına çıktı.

Azerbaycan’ ı Çevreleyen Düzlükler

Azerbaycan’ı konum olarak çevreleyen en geniş düzlükler Büyük Kafkas Sıradağları ve Hazar Denizi’dir. Büyük ve Küçük Kafkas Dağları ile Taliş Dağları ülkenin %40’lık bölümünü kaplamaktadır. Azerbaycan’ın en yüksek noktası Bazardüzü Dağı, en akçak noktası ise Hazar Denizi’dir. Ayrıca ünlü çamur volkanlarının bir kısmı da Azerbaycan’da yer almaktadır.
Puanla
[OY: 1 Ortalama: 5]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!