Azerbaycan Özel Kafkas Üniversitesi

Azerbaycan Özel Kafkas Üniversitesi

Azerbaycan Özel Kafkas Üniversitesi, Türkiye'li eğitim gönüllülerince yurtdışında açılan ilk üniversite olan Qafqaz Üniversitesi, Çağ ...

Azerbaycan Özel Kafkas Üniversitesi

Azerbaycan Özel Kafkas Üniversitesi

Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı Çağ Öğretim İşletmeleri

Azerbaycan Özel Kafkas Üniversitesi (1993) geleceğinizi Birlikte oluşturalım…

Türkiye’li eğitim gönüllülerince yurtdışında açılan ilk üniversite olan Qafqaz Üniversitesi, Çağ öğretim işletmeleri bünyesinde başarıyla hizmet vermektedir.Üniversitemiz, ISO 9000 KALİTE BELGESİ sahibidir. Üniversitemizde kredili ders gecme sistemi ECTS/AKTS) uygulanmakta ve ders programlarında Türkiye ve Batı ülkeleri tecrübesi esas alınmaktadır.Türkiye’li öğrenciler ingilizcenin yanı sıra, Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığının talimatları doğrultusunda Azerbaycan dili ve tarihi , kültürüyle ilgili dersler de alınır.

Üniversitemiz,Amerika, Türkiye, Mısır, Güney Kore ve Avrupa ülkelerinin bazı seçkin üniversiteleri ile EASMUS öğrenci ve öğretim elemanı değişimi uygulamaktadır. ABD’NİN Troy Üniversitesi ile yapılan anlaşmaya göre isteyen öğrencilerin işletme alanında iki üniversite diploması birden alma şansı bulunmaktadır. İsveç Chalmers Teknoloji Üniversitesi ile ortak yüksek lisans programları yapılmaktadır.

Üniversitemizin İmkanları

Üniversitemiz, kütüphanesi e- kütüphane gün boyu öğrencilerin hizmetindedir. Yüksek kapasiteli bilgi işlem laboratuvarları, kablosuz internet ortamı öğrencilere sunulmaktadır. Bütün bölümlerde temel bilgisayar eğitimi verilmektedir. Üniversitemizin zengin kitap ve süreli yayın kaynaklarının yanı sıra, dünyanın tanınmış kütüphaneleri ile iş birliği içerisindedir. Üniversitemizin uzman sağlık ekibi nezaretinde ücretsiz sağlık kontol merkezi bulunmaktadır. Üniversitemizin öğrencileri ders dışı sosyal ve kültürel etkinliklere katılmalarına imkan sağlayan 20’ye yakın öğrenci kulübü bulunmaktadır.

 Yurt: Üniversite öğrencileri için üniversite kampüsünde 120 kişi ve kampüse 15 km uzaklıkta 180 kişi kapasiteli 2 adet erkek öğrenci yurdu faaliyet göstermektedir. yurt üçreti yıllık 2000 Dolardır.

Kafkas Üniversitemizde Dil Eğitimi

Koordinatörlük, esas olarak, üniversitedeki bölümlerin öğrencilerinden bilmelerini istediği ana ve yardımcı dillerin öğretilmesinden sorumludur. Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler ile Hukuk Fakültelerinde ana dil İngilizce, yardımcı dil ise Türkçe iken Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü için ana dil Türkçe, Arap Dili ve Edebiyatı Arapça, Azerbaycan Dili ve Edebiyatı için ise Azerbaycan Dilidir. Öğrencilerin dil seviyelerinin belirlenebilmesi için ders yılı başında bir yeterlik testi uygulanır. Yeterli bulunanlar doğrudan 1. sınıfa geçerken diğer öğrenciler daha iyi bir dil öğrenimi için seviye gruplarına ayrılarak 1. sınıfı okurlar.

Dünyada bilim ve iletişim dili olması İngilizceyi Qafqaz Ünivesitesi’nin öğretim dili olarak seçmesine neden olmuştur.Üniversitede uluslararası kimlik taşıyan her ders için eğitim dili İngilizcedir. İngilizce temel olarak 1. sınıfta okutulur. Öğretim yılı başında yeterli İngilizce bilgisi olduğunu kanıtlayan öğrenciler, doğrudan 2. sınıfa geçerler. Geçebilmek için öğrencilerin ya resmi bir TOEFL sınavından en az 500, resmi bir IELTS sınavından 6 almaları ya da üniversitenin uyguladığı yeterlik sınavından %60 almaları gerekmektedir.İngilizce öğretiminde Ders Kitabı, Metin Okuma, Yazılı Anlatım, Dilbilgisi ve Terminoloji dersleri verilmektedir.

Öğrencilerin başarılarının ölçülmesinde sürekli değerlendirme ana ölçüdür. Başarı değerlendirilmesinde; konu tarama sınavları, ara sınavlar, öğretim elemanı değerlendirmesi gibi değişik kriterler kullanılmaktadır. Derslere devam çok önemlidir ve öğrencilerden derslere devamlarının iyi olmasını beklemekteyiz.

Türkiye İle Yakın Lehçe

Üniversitenin Türkiye menşeli olması ve iki ülkenin de yakın bir lehçe kullanmaları eğitim sürecinde ciddi rol oynamıştır. Üniversitedeki öğretim elemanlarının önemli bir kısmı Türkiye’dendir. Günümüzde Azerbaycan ve Türkiye arasında eğitim, askeriye, iş, devlet ve ekonomi sahalarında birçok ilişki vardır. Bu yüzden Türkçe, derslerde ve mezunların her iki ülkede de iş bulabilmeleri için öğretimde kullanılmaktadır. Türkçe dersleri; Dil Bilgisi, Metin Okuma, Yazılı Anlatım, Sözlü Anlatım ve Ders Kitabı şeklinde alt başlıklar halinde verilirken Türk Dili ve Edebiyatı öğrencileri, eski Azerbaycan yazısına ve bugünkü Azerbaycan diline da vakıf olabilmek için yukarıdaki derslere ek olarak Kaligrafi ve Azerbaycan Dili derslerini de almaktadırlar.

Arapca Dili Birçok insan tarafından doğunun gizemli ve zengin bir dili olarak kabul edilen Arapça, şark kültürünü anlamak için gerekli anahtarlardan biridir.Bu dilde yazılan birçok kültürel ve edebi eser, çağımızda da tazeliğini korumaktadır. 13. yüzyıl, Azerbaycan ve Arap kültürel ilişkilerinin doruğa çıktığı bir dönemdir. Hatta bazı yazarlar bu dönemde Arapça eserler de vermişlerdir. Azerbaycan dilinde birçok Arapça kökenli kelime vardır ve bunlar, Azerbaycan dili ve klasik edebiyatının incelenmesinde önemli bir görev üstlenmektedirler. 1. sınıf, Arap Dili ve Edebiyatı öğrencilerinin akademik çalışmalara başlamadan önce bu zengin dilin temelini öğrendikleri bir süreçtir.

Dil dersleri; Dilbilgisi, Konuşma ve Kaligrafi ile temel İngilizce ve Azerbaycan Dili derslerinden müteşekkildir. Teknolojik gelişmelerin baş döndürücü bir hızla geliştiği bir dönemde yaşıyoruz. Kitle iletişim araçlarının her geçen gün dünyayı küçük bir köy haline getirdiği devrimizde, eğitim öğretim faaliyetleri de sözü edilen gelişmelere paralel olarak şekillenmek zorundadır.

Eğitim-Öğretimin Faaliyetlerinin Çağa Ayak Uydurulması

Çağa ayak uydurmanın, gelişmeleri çok yakından takip etmenin önem kazandığı günümüzde bilgiler de kısa sürede eskimede, güncelliğini kaybetmektedir. Bilginin önem kazandığı, elde edilmesinin marifet olarak görüldüğü günümüz şartlarında, eğitim öğretimin faaliyetlerinin de teknolojik gelişmelere ayak uydurması önem arz etmektedir. Günümüzün gereksinimlerini idrak eden Qafqaz Üniversitesi, geleceğin eğitimcilerini yetiştirmek, yeni nesilleri eğitecek kadroları hazırlamak amacıyla Eğitim Fakültesini kurmuştur. Eğitim Fakültesi, farklı isimlerle günümüze kadar çağdaş koşullarda ve çağın gereklerine ihtiyaç verebilecek donanımda faaliyetlerini yürütmüştür.

Geleceğin öğretmen adayları Eğitim Fakültesinde modern şartlarda öğrenim görmektedir. Eğitim Fakültesinde lisans öğrenimi beş yıldır. Eğitim Fakültesini kazanan talebeler bir yıllık hazırlık öğrenimine tabi tutulmaktadır. Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan öğrenciler, ikinci sınıftan itibaren ihtisaslarıyla ilgili dersleri almaya başlamaktadır. Alan derslerinin yanında talebelerin yabancı dil bilgisini artırmak amacıyla İngilizce; teknik yönden bilgi ve becerilerini geliştirmek maksadıyla da bilgisayar dersleri verilmektedir. Eğitim Fakültesinde öğrenim gören talebelerin ekseriyetini Türkiye ve Azerbaycanlı talebeler oluşturmaktadır. Dünyanın farklı ülkelerinden öğrencilerin de öğrenim gördüğü Fakülte, bu yönüyle farklılık arz etmektedir.

Eğitim Fakültesi geleceğin öğretmenlerini yetiştirmesi yanında farklı dallarda akademik kadrolar da hazırlamaktadır. Araştırmacı ruha sahip, bilgiyi elde etmeyi ve kullanmayı seven elamanların yetiştirildiği Eğitim Fakültesinde, öğrenim gören talebelerden akademik yönden istidadı olanlara bu alanda ilerlemeleri ve çalışma yapabilmeleri için gerekli şartlar sağlanmakta, onların yetişmesi için Fakültenin imkânlarını seferber edilmektedir. Eğitim Fakültesi bu yönüyle bugün kendi mezunlarının bir kısmını bölümlerinde Öğretim elamanı olarak istihdam edecek düzeye gelmiş bulunmaktadır. Dil eğitimi Hazırlık bölüm ücretleri ile aynı uygulanmaktadır.

 Eğitim Fakültesi

Azerbaycan ve Türkiye’nin eğitimcilerini yetiştiren Eğitim Fakültesi bilginin elde edilmesi kadar aktarılmasına da önem vermektedir. Günümüzde eğitimin olmazsa olmaz şartlarından olan pedagojik formasyon dersleri Türkiyeli ve Azerbaycanlı tecrübeli pedagoglar tarafından verilmektedir. Aynı zamanda son sınıfa gelen talebelerimiz son iki dönemde Azerbaycan’daki farklı okullarda stajlara katılmaktadır. Mesleğe başlamadan önce öğretmenlerin ve öğretim elamanlarının gözetiminde yapılan stajlar talebelere tecrübe kazandırmada ve onları mesleğe hazırlamada önemli rol oynamaktadır. Bugün Eğitim Fakültesi mezunları başta Azerbaycan ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafında mesleklerini icra etmekte, edindikleri bilgi ve becerilerle görev yaptıkları ülkelerde Qafqaz Üniversitesini temsil etmektedir.

Eğitim Fakültesinde görev yapan öğretim elamanları Azerbaycan’da ve Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim görmüş, akademik kariyerlerini farklı üniversitelerde tamamlamış tecrübeli elamanlardan oluşmaktadır. Eğitim Fakültesi, farklı dönemlerde bilimsel toplantıları da organize etmektedir. Bölümlerin rehberliğinde gerçekleştirilen kongrelere Azerbaycan ve Türkiye’nin yanında dünyanın dört bir tarafından ilim adamları katılmaktadır. Bugüne kadar düzenlenen Uluslararası düzeydeki kongrelerde Eğitim Fakültesi tecrübe kazanmıştır. Kongrelerde aktif olarak katılan öğretim üyeleri yanında talebeler de bilgi ve becerilerini geliştirmekte, farklı ülkelerden iştirak eden bilim adamlarını daha yakından tanıma imkânı elde etmektedir.

Eğitim Fakültesinde yabancı dillerin öğretilmesi için teknik donanımda sınıflar talebelerin hizmetine sunulmuştur. Dil derslerinin öğretilmesi, talebelerin dil becerilerinin gelişmesini sağlamak için özel sınıflar kurulmuştur. Eğitim Fakültesinde öğrenim gören talebeler, öğrenim gördükleri dilin konuşulduğu ülkeleri görmek, pratik yapmak amacıyla çeşitli programlara katılmaktadır. Böylece dilin konuşulduğu mekânlarda talebelerin konuşma becerileri gelişmektedir. Eğitim Fakültesinde talebelerin sosyal faaliyetlere katılmaları için gerekli ortam sağlanmıştır. Eğitim Fakültesinde öğrenim gören talebeler üniversitede faaliyet gösteren farklı kulüplerde aktif olarak yer almakta, Azerbaycan ve Türkiye’nin tarihi gün ve gecelerinde programlar düzenlemektedir.

Egitim fakültesi Bölümleri

• Matematik Öğretmenliği

• Matemetik ve Fizik Öğretmenliği

• Bilgisayar Öğretmenliği

• Sınıf Öğretmenliği

• Azerbaycan Dili ve Edebiyatı

• Türk Dili ve Edebiyatı

• Arap Dili ve Edebiyatı

• İngiliz Dili ve Edebiyatı

• Mütercim- Tercümanlık

 Hukuk Fakültesi

Fakültemiz 1998 yılında kurulmuş olup, kaliteli hukuk eöitimini verme amacaını gütmektedir. Azerbaycanda ve bölgede en kaliteli hukuk eğitiminin verildiyi fakülte olduğumuz iddiasındayız. Derslerde kullanılan materyeller, yurtdışında bilimsel karyerini tamamlamış öğretim üyeleri, ders geçme teknikleri bunun böyle olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiyenin hukuk sisteminin eski bir geçmişi ve tecrübesi olduğu göz önüne alınarak, Türk hukuk sisteminin, özellikle özel hukuk alanında yararlanılmaktadır. Fakültenin 2004 yılında düzenlediği Özel Hukuk konfransına bir çok Türkiyeli bilim adamının katılması ve arkasından Halıç Üniversitesinin ortak konfrans yapma teklifi de bunu bir daha ortaya koymaktadır. 2000 eğitim yılından Fakülte nezdinde Uluslararası İlişkiler bölümü açılmış ve bu alanda lisans eğitimi vermektedir. Bölümde eğitim dili ingilizce olup, alanın uzmanları tarafından tedris yapılmaktadır.

• Uluslararası Hukuk

• Uluslararası İlişkiler

• İktisadi Hukuk

• Bölge Bilimi(Avrupa Araştırmaları)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, bünyesinde bulundurduğu bölümleriyle;

• Serbest piyasa ekonomisine ve demokrasiye geçişte önem arzeden,

• Azerbaycan’ı sahip olduğu toplumsal değerleriyle küreselleşen dünyanın ayrılmaz bir parçası yapmayı kendine hedef alan,

• Müteşebbis bir ruha sahip,

• Kendi alanında gereken çağdaş bilgi ve tecrübe birikimine sahip,

• Analitik düşünebilen ve problem çözme yeteneğine sahip, sosyal yönü gelişmiş uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Yukarıdaki temel hedefler doğrultusunda;

• Çağdaş eğitim altyapısına sahip ortamda,

• Uzmanlık alanındaki gelişmeleri takip ederek öğrencileriyle çağdaş teorik bilgi birikimini paylaşan tecrübeli bir eğitim kadrosuyla,

• Öğrencilerinin pratik bilgi edinmesini sağlamak amacıyla iş dünyası ile karşılıklı işbirliği (seminer, konferans, işletme ziyareti, staj) içinde eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülmektedir.

Fakülte bünyesinde aşağıdaki bölümlerde eğitim verilmektedir:

• Bankacılık

• İşletme

• Maliye ve Kredi

• Politoloji

• Kamu Yönetimi

• Uluslararası İktisadi İlişkiler.

Mühendislik Fakültesi

Bağımsızlık kazandıktan sonra yeni ekonomi kalkınma yolu seçmiş Azerbaycan Cumhuriyeti ile dünya ülkeleri arasında oluşan iktisadi bağlar, uluslararası önemli sözleşmelerin bağlanması, yeni teknolojilerin hızla inkişafı, özel strukturların genişlenmesi ve diğer benzeri amiller yeni mühendis kadrolarının hazırlanmasını ihtiyaç yaptı. Modern mühendis kendi ihtisasını iyi bilmekle birlikte, bilgisayar teknolojilerine sahip olma, devamlı olarak ilmi-tekniki yeniliklerden haberdar olmalı ve en azı bir yabancı dili bilmelidir. Mühendislik fakültesinin önüne koyduğu önemli maksat, bu taleplere cevap veren mutahassısların hazırlanmasında Azerbaycanın eğitim sistemine ilgi ve yardım göstermektir.

Ona göre de mühendislik fakültesini kazanan öğrenciler  birinci sınıfta yalnız ingiliz ve türk dillerini öyreniyor, ikinci sınıftan ise dünyanın öncül üniversitelerinin  tecrübesi esasında eksperimental kurallara uygun hazırlanmış tedris planı ve programlarına uyğun olarak eğitimlerini devam ettiriyorlar. Fakültede üç ihtisas (bölüm) üzere mühendisler hazırlanıyor: “Bilgisayar Mühendisliği” , “Bilgisayar Sistemleri ve Ağları Mühendisliği” ve “Endüstri Mühendisliği”. Üniversitenin ve fakültenin respublikada faaliyet gösteren çeşitli tayinatlı yerli ve yabancı şirketlerle olan yakından alakası mezkur kurumlarda öğrencilerin tecrübe yapmasına ve mezunlarmızın yabancı ülkelerde de işlemelerine büyük yardımcı oluyor.

• Kimya Mühendisliği

• Endüstri Mühendisliği

• Bilgisayar Mühendisliği

• Bilişim Teknolojileri ve Sistemleri Mühendisliği

Qafqaz Üniversitesinin MBA Programında cari tedris yılı için aşağıdakı ihtisaslar üzere eğitim yapılmaktadır:

  1. Maliye ve Kredi (Finance)  
  2. Genel Yöneticilik(General Management)

Bu programın amacı devamlı olarak değişerek inkişaf etmekte olan günümüz iş dünyasına kaliteli kadrolar yetiştirmektir. MBA programında tedris tamamen ingiliz dilinde yapılmaktadır. Derslerin ingilizdilli akademisyenler tarafından geçilmesine önem verilmektedir. Eğitim programı kredili sistem esasına uyğun olarak hayata geçirilmektedir. MBA Programında eğitim almak için, lisans branşından asılı olmayarak her kes başvurabilir. Eğitim süresinin uzunluğu talebenin lisansta işletme okuyup okumamasına ilişkin olarak farklılık arzetmektedir. İşletme ve ona yakın bölümlerden mezun olmuş talebeler için eğitim süresi üç dönem, farklı ihtisaslardan mezun olmuş talebeler için ise dört dönemdir.

Eğitim programı üniversite idaresinin şehir dışında inşa ettirdiği modern kampüste  devam etmektedir. Dersler akşam saatlerinde, modern eğitim araçları ile teçhiz olunmuş geniş sınıf odalarında geçilmektedir.Dersler, çalışmakta olan talebelerin profesyonel iş hayatındakı karyerlerini devam ettirmekle beraber aynı zamanda derslerine de eksiksiz devamiyyeti sağlayabilmek için akşam saatlerinde geçilmektedir.Bunlardan başka haftanına farklı günlerinde profesörler ve günümüz iş dünyasının tecrübeli iş adamları tarafından seminer ve konferansların da geçirilmesi de planlanmaktadır ki bu tür faaliyetler talabelerin gelecek iş hayatlarlarında zengin tecrübe kazanmalarına yardımcı olmaktadır.

Dersler interaktiv şekilde bütün talebelerin aktif iştirak edebileceği grup çalışmaları çerçevesinde geçilmektedir. Burada talebeler bilgisayar labaratuarları ve elektronik kütüphane sayesinde geniş ilmi araştırma imkanları kazanıyorlar. Tedris programı sonunda talebeler için bitirme tezi yazma zorunluğu yoktur. Tüm sınavlardan başarıyla geçen talebe MBA dercesini almaya hakk kazanmış oluyor.

Qafqaz Üniversitesinin MBA Programında cari tedris yılı için aşağıdakı ihtisaslar üzere eğitim yapılmaktadır:

Sosyal Bilimler Enstütüsü

• MBA(işletme Yüksek Lisans)

• Bilgisayar Mühendisliği

• Kamu Yönetimi

• İşletme

• İngiliz Dili ve Edebiyatı

• Uluslararası Hukuk

• Türk Dili ve Edebiyatı

• Arap Dili ve Edebiyatı

• Uluslararası Ekonomik İlişkiler

• Maliye ve Kredi

• Bankacılık Anabilim Dalı

• Endüstri Mühendisliği

Kafkasya Araştırma Merkezi enstütüsü

Azerbaycan, Türkiye ve kafkasların geneli ile alakalı her sahada ilmi araştırmalar yaparak, bölgenin barış ve dostluk içinde kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı olmak, bölge kültür ve değerlerini dünyaya tanıtmak amacı ile, 2003 yılında Kafkas Üniversitesine bağlı olarak Kafkasya Araştırmaları Merkezi (KAFAME)kurulmuştur.

Kafkas Üniversitesi Reyasat Heyetinin 21.12.2005 tarihli, 2005/13.08 nolu kararı ile Kafkasya Araştırmaları EnstütüsüKaen olarak yeniden yapılandırılmıştır.

Yeni Kaydolan Öğrencilerin Yeterlik Sınavı 1 Eylül 2009       –    3 Eylül 2009
Yeterlik Sınavını Geçen Öğrencilerin Ders Kaydı 7 Eylül 2009       –    10 Eylül 2009

15 Eylül üniversitemiz derslere başlamaktadır.

Aşağıdaki Bölümler YÖK Tarafından Tanınmaktadır.

 Ücretler

Bilgisayar Mühendisliği: 4000 Dolar

Bilgisayar Mühendisliği(ingilizce) 4000 Dolar

Bilgi Teknolojileri ve sistemleri Mühendisliği(ingilizce)3700 Dolar

Bilgisayar Öğretmenliği (ingilizce) 3875 Dolar
Endüstri Mühendisliği 4300 Dolar

Kimya Mühendisliği (ingilizce) 4300 Dolar

Kimya Öğretmenliği (ingilizce) 2500 Dolar

Matematik Öğretmenliği (İngilizce) 2500 Dolar

Fizik Öğretmenliği (ingilizce) 2500 Dolar

Bankacılık 4300 Dolar

Maliye 4800 Dolar

Dünya Ekonomisi 4800 Dolar

Dünya Ekonomisi (ingilizce) 4800 Dolar

İşletme 4800 Dolar

İşletme (ingilizce) 4800 Dolar

Kamu Yönetimi 3125 Dolar

Azebaycan Dili ve Edebiyatı Öğtretmenliği 2500 Dolar

Türk Dili ve Edebiyatı Öğtretmenliği 2875 Dolar

Arap Dili ve Edebiyatı Öğtretmenliği 2500 Dolar

İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğtretmenliği 4300 Dolar

Mütercim Tercümanlık (ingilizce) 4700 Dolar

Avrupa Çalışmaları (İngilizce) 4800 Dolar

Uluslararası ilişkiler (İngilizce) 5625 Dolar

Sınıf Öğretmenliği 2875 Dolar

Not: Fiyatlara KDV dahildir. Öğrenim üçreti  öğrenci mezun oluncaya kadar değişmez ve % 50 si kayıt zamanında kalan kısmı içinde bulunan yılın sonuna kadar ödenir.

Adres Te. No.
Katip Mustafa Çelebi Mavi Han İstiklal Caddesi No: 49 D:kat:5, 34433 Taksim/İstanbul (0212) 709 87 09
Puanla
[OY: 1 Ortalama: 5]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!