Azerbaycan Nahçivan Devlet Üniversitesi

Azerbaycan Nahçivan Devlet Üniversitesi

Türkiye Cumhuriyeti'nin yüksek okullar ailesinin üyelerinden biri de Yusuf M?mm?d?liyev adina Nahçivan Devlet Üniversitesi kurulmu┼Ytur. Azerbaycan'in ayrilmaz içerik parçasi olan Nahçivan Özerk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren tek devlet üniversitesidir. Modern a┼Yamada bilim, e─Yitim ve kültür merkezidir. Nahçivan Devlet Üniversitesi 1967 yilinda olu┼Yturulmu┼Y Nahçivan Devlet Üniversitesi özerk cumhuriyetin 1990 yilinda mevcut E─Yitim Enstitü Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar karariyla Nahçivan Devlet Üniversitesi'ne dönü┼Ytü. Üniversitede pedagoji yönelik otomobil ve ileti┼Yim mühendisleri, Ekonomistler belediye ve kömrük elemanlari da hazirlanmaya ba┼Ylandi. Üniversitenin yeni olu┼Yturulmu┼Y tarihine, zengin do─Yasi ve do─Yal temel bilimler üzere yapilan bilimsel ara┼Ytirmalarin sonuçlarina dair kitaplar yayinlayanmaktadir. Üniversitede yapilan bilimsel konferans ve sempozyumlarda en güncel konular yer almaktadir. Ba─Yimsiz Azerbaycan'in genç ailesi dünya görü┼Yünün geli┼Ymesine hizmet eden "Heydar Aliyev Üniversitesi" Nahçivan Devlet Üniversitesinde asil devletçilik okulu olarak ba┼Yariyla faaliyet göstermektedir. Nahçivan Devlet Üniversitesi Strasburq (Fransa), ─░stanbul, Ankara, Erzurum, Van üniversiteleri (Türkiye), Tebriz Üniversitesi (ABD), Kirgizistan Uluslararasi Üniversitesi (Bi┼Ykek) ile ili┼Ykileri Nahçivan'da bilim, e─Yitim ve kültürün olumlu Nahçivan Devlet Üniversitesinde olu┼Yturulmu┼Y Konservatuari Azerbaycan'in ba─Yimsizlik döneminin kültürünü geli┼Ytirecek uzmanlar hazirliyor. "Eri┼Yimi merkezi" ö─Yrencilere en modern bilgisayar bilimleri alanlarinda ilerleme sa─Ylar. Geni┼Y imkanlara sahip olan "Spor bölümü güçlü sporcular yeti┼Ytirilir. Nahçivan Devlet Üniversitesi ile ilgilenen her olacaktir herkes için faydali olacaktir, yabanci ö─Yrencilerin e─Yitim imkânlari, ara┼Ytirma ve hizmetler, e─Yitim ve ek yapti─Yimiz uluslararasi ili┼Ykiler haberleri olan uluslararasi hakkindaki bilgi faydali.

Ortak çali┼Ymalarda bulu┼Yulan Üniversiteler
Zencan Üniversitesi (─░ran ─░slam Cumhuriyeti) - 1991 
Van 100 YIL Üniversitesi (Türkiye Cumhuriyeti) - 1998 
─░stanbul Üniversitesi (Türkiye Cumhuriyeti) - 1999 
Kars Kafkas Üniversitesi (Türkiye Cumhuriyeti) - 1999 
Strasburg Üniversitesi (FRANSA) - 1999 
Tebriz Devlet Üniversitesi (─░ran ─░slam Cumhuriyeti) - 2003 
Kalumet Üniversitesi (Indiana, ABS) - 2003 
Hilvan Üniversitesi (Misir) - 2005 
Kahire Üniversitesi (Misir) - 2006 
Kocaeli Üniversitesi (Türkiye Cumhuriyeti) - 2006 
Ça─Yda┼Y Ulusal Diller Üniversitesi (Pakistan ─░slam Cumhuriyeti) - 2006 
Novosibirsk Devlet Üniversitesi–2007

E─Yitim dili: Azerice yada Rusçadir.

Müzik  800 Dolar
Mimarlik  800  Dolar
Pedagoji  800 Dolar
Hukuk  800  Dolar
Di─Yer bütün bölümler ve ö─Yretmenlikler 700 ABD Dolar
AÇik Ö─Yretim 500 Dolar

E─Yitim süresi Lisans derecesi için 4 yil, Yüksek Lisans derecesi için 2 yildir.

Yurt: Nahçivan Devlet Üniversitesinde  ö─Yrenci Yurdu vardir.

Bir yillik ücreti -100 ABD Dolar Ö─Yrencinin ihtiyaçlarina göre düzenlenmi┼Ytir.

Nahçivan Devlet Üniversitesindeki Bölümler Müzik Bölümlerinin denkli─Yi sinavsiz bulunmaktadir.

 1. Azeri dili ve Edebiyati
 2. Türkçe ve Edebiyat
 3. Tarih
 4. ─░ngilizce
 5. Fransizca
 6. Roma dilleri
 7. Rus dili ve Edebiyati
 8. Slav dilleri ve edebiyati
 9. Felsefe Politika Alman Dilleri
 10. Dünya edebiyati
 11. ─░ktisadi Hukuk
 12. Muhasebe ve Maliye
 13. Hukuk
 14. Kamu Yönetimi
 15. Gümrük ve iktisat
 16. Turizm
 17. Biyoloji
 18. Co─Yrafya
 19. Kimya
 20. Botanik
 21. Veterinerlik
 22. Tibbi Biyoloji
 23. Pedagoji
 24. Psikoloji
 25. Fizik ve Matematik Fakültesi
 26. Bilgisayar Ö─Yretmenli─Yi
 27. Fizik Enerji
 28. Matematik Finans
 29. Askeri Teknik Fakülte
 30. Ön askeri-fiziksel hazirlik
 31. Yol hareketinin te┼Ykili Mimarlik
 32. Bilgi sistemleri
 33. ─░┼Yletme
 34. Sinif Ö─Yretmenli─Yi
 35. ─░ngiliz dili ve edebiyati
 36. Ekoloji ve cevre
 37. Spor Pedagojisi
 38. Beden e─Yitimi ve spor
 39. Müzik e─Yitimi
 40. Vokal ve kondüktör
 41. Piyano
 42. Simli araçlar
 43. Halk çalgi Araçlari
 44. Kondüktör
 45. Tasviri sanat ve resim
 46. Kitapçilik